Logo vierklank.nl
Henk van Gend eind 2014 in zijn rustige (achter-)tuin.
Henk van Gend eind 2014 in zijn rustige (achter-)tuin.
Algemeen

Geef de leefbaarheid een impuls

Dinsdag 3 juli vond er een bewonersavond plaats in het Dorpshuis in Hollandsche Rading over de vorderingen van de werkzaamheden van de verbreding van de A27.De avond ging o.a. over de licht- en geluidhinder van de A27. Aan het eind van de voorlichtingsavond wordt aan Henk van Gend - geluiddeskundige in Hollandsche Rading - het woord gegeven. Hij informeert de aanwezigen over zijn bevindingen:

door Henk van de Bunt

'De lichtmasten zijn met 3m verhoogd, namelijk van 15 naar 18m. Het gevolg van deze verhoogde masten is, dat de wegverlichting in de tuin en op de achtergevel van de huizen van de Spoorlaan schijnt. Door de toepassing van Led-verlichting is dat licht in tegenstelling tot het vroegere licht veel helderder en doordringender. Op de 1e verdieping zijn de gordijnen van de slaapkamers niet in staat de wegverlichting af te schermen. Ik zwijg nog maar over de gevolgen voor de fauna op het ecoduct bij de Zwaluwenberg waar pal naast dit ecoduct er een hoge mast is geplaatst. Dit is kennelijk gedaan om de dieren wat wegwijs te maken in het donker? De verlichting is er voor de automobilist, zodat die kan zien hoe het verloop van de snelweg is. In Hollandsche Rading is er door ruimtegebrek geen berm meer langs de snelweg aanwezig en is er tussen het geluidscherm en weg alleen maar een vangrail. Bovendien is er door het schuingeplaatste scherm sprake van gereflecteerd licht op de weg. De automobilist heeft daardoor een helder beeld van het wegverloop. De hoge masten dienen echt nergens voor en geven uitsluitend overlast aan de bewoners'. De oplossing waar Van Gend voor pleit is om de masten met 6 meter te verlagen. Voor de automobilist is de verlichting dan meer dan voldoende om zich goed te kunnen oriënteren op het verloop van de weg en tegelijkertijd wordt de omgeving verlost van de lichthinder. RWS verzekert dat de lampen om 23.00 u uit zullen gaan en om 05.00 u weer zullen worden ontstoken.

Snelheid
Henk van Gend wijst erop, dat er voor de A27 en ook andere snelwegen er altijd in de omgeving van steden een snelheidsbeperking geldt van 100 km p/u: 'Dicht bij steden wordt zelfs vaak een 80 km zone ingesteld i.v.m. de uitstoot van fijnstof en CO2. Als je de A27 vanuit het zuiden volgt, dan zie je dat er vanaf Hagestein/Vianen een 100 km regiem geldt. Echter, als Groenekan wordt bereikt gaat er een 120 km regiem gelden. Precies daar waar er dicht langs de snelweg mensen wonen wordt de snelheid i.p.v. verminderd juist opgevoerd. Bovendien wordt er een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat doorkruist. Het is toch van de zotte. Ik pleit er dan ook voor dat er voor de A27 tot na Hilversum een 100 km regiem gaat gelden. Dat geeft veel minder vervuiling van uitlaatgassen, minder geluidhinder en bovendien - volgens advies van de ANWB - veel minder files. Ik roep de gemeenten Utrecht, De Bilt en Hilversum, de beide provincies (Noord-Holland en Utrecht) en het Goois Natuurreservaat op om hiervoor te gaan. Het zou de leefbaarheid van ons allen een enorm positieve impuls geven'.

Meer berichten