Logo vierklank.nl
Schermen verzorgingsplaats Nijpoort in opbouw.
Schermen verzorgingsplaats Nijpoort in opbouw.
Algemeen

En toen waren er ineens de wallen

En ineens waren ze er dan toch; als laatste achter het huis van Tonny Groen aan de Koningin Wilhelminaweg, zonder tromgeroffel: De Wallen aan de verzorgingsplaats langs de A27 (zo ongeveer ter hoogte van het benzinestation aan de westzijde). Voor haar buren geluidsbescherming, maar voor Tonny Groen ook het tastbare bewijs van jaren van participatie door bewoners van de kernen.

door Henk van de Bunt

Op de site van De Dorpsraad Groenekan stelt Tonny zich o.a. voor als 'Woordvoerder namens Dorpsraad: gevolgen verbreding A27, Ring Utrecht, schone lucht campagne en alles op en aan KW-weg'. Ze woont al weer een fiks aantal jaren in Groenekan: 'Het lijkt als vanzelf maar al bijna 10 jaar loop ik, namens de bewoners van het dorp Groenekan, vergaderingen met RWS, uitvoerder en de 'wallenwerkgroep' in- en soms boos uit. Al die jaren staat het onderwerp op de agenda van de dorpsraad en minstens 10 x heb ik (goedbezochte) voorlichtings-en actieavonden georganiseerd voor het dorp Groenekan en omgeving. En anderen doen en deden dat ook allemaal in de kern Hollandse Rading'.

SSGM
'Ik werd opgeleid door Frits Janssen van Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk (SSGM) en deskundig in het lezen en praten over dikke rapporten. Leerde praten over aantallen DBA-s (geluid), uitstoot schadelijke gassen, kunstwerken en nadenken over alles wat over, onder en in ons dorp leeft. Ontdekte hoe onze plaatselijke politieke partijen op dit dossier in- en uitspringen en soms ineens toch echt iets kunnen betekenen. Hoe RWS de bewoners vaak achter de belangen van weggebruikers plaatst en dan weer iets meer in het kader van voorlichting voor bewoners doet. Altijd uiterst vriendelijk. Ik leerde samenwerken met de belangengroepen van de andere kernen met als hoogtepunt: met Frits Jansen en Otto Groen e.a. op trapjes staan bij verschillende scholen om Palmenbuisjes op te hangen om uitstoot van gassen te meten.'

Teksten
'We hebben samen voorbeeldteksten van beroep voor bewoners van alle kernen aan de A27 gemaakt . Samen met de gemeente De Bilt de Milieudiensten rapporten laten schrijven en heel goed en weer wat minder goed samengewerkt met de ambtenaren van De Bilt. Samen voor de Raad van State gestaan en deels gewonnen en actie gevoerd en 800.000 euro weten los te peuteren bij de Provincie en gemeente voor extra schermen van buren, dorpsgenoten en andere kernen. Daarna i.s.m. de gemeenteambtenaar voor de uitvoerder van het Project afspraken gemaakt over manier van werken en aanvoer van materiaal enz. Ik heb tijdens de uitvoering gekeken op de bouw en mij verwonderd over de techniek en weer robbertjes gevochten met de uitvoerder (en nog) o.a. over de hoeveelheid afsluitingen en het sluipverkeer'. En.... is het nu stiller? Afwachten; nog 2 lagen zoab aan een kant van de A27 en de (terug)-groenaanplant. Daarnaast is er veel te doen over de nieuwe belichting. En nog een paar weekendafsluitingen en heel veel sluipverkeer voor mijn huis langs, dat met soms 100 km over de Koningin Wilhelminaweg rijdt'.

Wordt vervolgd voor Groenekanners want er loopt nog een 2e project A27/Ring Utrecht met in 2020 weer verbreding en dan veel geplande schermverhogingen voor Groenekan. Onze KW weg-'Wal' wordt dan volgens RWS planning weer 1 meter verhoogd, maar niet als het aan mij ligt, want dat is verspilling van overheidsgelden. Weer sta ik voor de Raad van State maar nu voor 'n 2 meter scherm voor het treinlijntje Hilversum - Utrecht en 100 km op de A27 We zijn er nog niet op dit deel van het traject'.

Meer berichten