Logo vierklank.nl
Nijepoortschool
Nijepoortschool
Specials

Dag Basisschool in procenten

Volgende week nemen 537 leerlingen uit groep 8 van de 17 Biltse basisscholen afscheid. Het zijn er 17 minder dan een jaar terug.

door Henk van de Bunt

Zoals gebruikelijk zwaait ook De Vierklank ze allemaal uit met de afscheidsfoto's van de lagere school.

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brugklas van het voortgezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588, in 2014 578, in 2015 567, in 2016 579 en vorig jaar 554.

Eigen gemeente
Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school in De Bilt; in 2013 was dat ruim 66%. In 2014 was er alweer een daling (59%) en die neerwaartse tendens zette zich ook in 2015 voort (57%). Bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 meldde 56,82% van de Biltse Basisschoolverlaters zich voor een brugklas van een Biltse school voor Voortgezet Onderwijs. Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 was dat percentage 58,12%, bij aanvang van 2018-2019 is dat 61,27%

Er buiten
Van de 208 Biltse brugklassers, die in september zich buiten de gemeentegrenzen melden, gaat 18% naar Hilversums, 23% naar Utrechts vervolgonderwijs; ruim 36% zoekt het in Zeist en de rest (23%) kiest 'elders' als domicilie (Amersfoort, Amsterdam, Baarn e.a. Met name het grote aantal (vooral Bilthovense) van 74 basisscholieren, dat hun schooltijd in Zeist vervolgt is opmerkelijk te noemen. Vanuit Groenekan en Westbroek gaan ze ook in 2018 weer alle kanten op.

Meer berichten