Logo vierklank.nl
Bijeenkomst van de vrijwilligers voorafgaand aan de open dagen: in het midden (5de van links) Theo van Berkel.
Bijeenkomst van de vrijwilligers voorafgaand aan de open dagen: in het midden (5de van links) Theo van Berkel.
Kunst & Cultuur

Open Atelier

Kunstenaar Jits Bakker zag op 6 juli 1937 het levenslicht. Om hierbij stil te staan zal zijn historische atelier 'de kooi' en aangrenzende beeldentuin in De Bilt aan De Holle Bilt 16-18 geopend zijn van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli, alle dagen van 12.00 tot 18.00 uur.

door Henk van de Bunt

Tijdens deze open dagen zal er dagelijks om 12.00 uur en om 15.00 uur een exclusieve rondleiding worden verzorgd door vrienden van Jits Bakker en tevens vrijwilligers van de Stichting Jits Bakker Collectie. Een unieke kans om meer te weten te komen over het leven en het kunstenaarschap van Jits Bakker.

Wandeltocht
Een van die vrijwilligers van de Stichting Jits Bakker Collectie is Theo van Berkel (62). Theo brengt momenteel het werk van Jits Bakker in kaart: vaak met verrassend resultaat. Theo is dialyseverpleegkundige in het UMC Utrecht en fotografeert veel tijdens fietstochten. Zijn onderzoeken naar het werk van Jits Bakker staan garant voor indrukwekkende verhalen. Een bijzonder gegeven is dat Theo Jits Bakker bij leven niet gekend heeft, maar werd geraakt door zijn kunstwerken. 'Ik ben voor het eerst in contact gekomen met het werk van Jits Bakker tijdens een wandeltocht door Beerschoten en Houdringe in januari 2017. Ik raakte onder de indruk van de levendigheid en de emoties die de beelden uitstralen. In de loop van dat jaar ben ik een paar keer teruggegaan om foto's te maken van de beelden. Ook kocht ik boeken over Jits om meer te weten te komen over zijn leven en werk', aldus Theo.

Inmiddels is het werk van Theo van onmisbaar belang voor de Stichting, niet in de laatste plaats omdat het oeuvre van Bakker zo veelzijdig is en er veel ontbreekt in de archieven. Theo: De foto's en adressen fungeren als bestand voor de Stichting Jits Bakker Collectie, zodat we weten waar de beelden en beeldengroepen zich bevinden. Tot nu toe heb ik 125 beelden en beeldengroepen, drie glasmozaïeken en een schilderij gefotografeerd". Theo probeert via boeken, het internet, persoonlijke gesprekken en overige correspondentie wetenswaardigheden te achterhalen over de beelden(groepen). Dit kan bijvoorbeeld het jaar van de onthulling zijn, wie de opdrachtgever ooit is geweest en - niet onbelangrijk - of een beeld in de loop van de tijd verplaatst is geweest. Op de vraag wat het meest opvallende verhaal tot nu toe is, is lastig antwoord te geven vindt Theo. Rondom het levenswerk van Jits Bakker gebeurt er altijd van alles en nog wat - hoe kan het ook anders.

Vrijwilliger zijn
'Vrijwilliger zijn vind ik leuk en boeiend', zegt Theo. 'Samen met anderen zorgen we voor de nalatenschap van Jits, en proberen we bekendheid eraan te geven, ieder met zijn of haar eigen talenten en allen met volle inzet en betrokkenheid. In mijn werkzaamheden als vrijwilliger komen veel dingen samen: fotograferen, fietsen, onderzoek doen, belangstelling voor beelden, belangstelling voor mythologie', aldus Theo. Alle informatie wordt verzameld op de website van Theo: 'De fietstocht in De Bilt en omgeving is beschreven op twmvanberkel.siterubix.com. De tocht is gemaakt op geleide van het fietsknooppuntennetwerk. De fietsroute kan worden gedownload op route.nl; in de beschrijving op mijn website is er een verwijslink naar. Op de site is ook een overzicht van de foto's die tot nu toe zijn gemaakt van beelden van Jits Bakker in De Bilt. Beelden die zich in particuliere collecties bevinden zijn niet opgenomen.

Meer berichten