De ondertekening van het akkoord. V.l.n.r. Werner de Groot (CDA), Donja Hoevers (D66), Henk Zandvliet (GroenLinks), Fred van Lemmen (VVD) en formateur Eric Balemans.
De ondertekening van het akkoord. V.l.n.r. Werner de Groot (CDA), Donja Hoevers (D66), Henk Zandvliet (GroenLinks), Fred van Lemmen (VVD) en formateur Eric Balemans.

Vier partijen bekrachtigen coalitieakkoord

Algemeen Algemeen

door Guus Geebel

Op vrijdag 22 juni werd in gemeentehuis Jagtlust het akkoord voor een coalitie van VVD, GroenLinks, D66 en CDA ondertekend. Formateur Eric Balemans begon de onderhandelingen op 1 mei aanvankelijk met vijf partijen, maar Beter De Bilt voelde zich door een interne situatie genoodzaakt om terug te treden uit de onderhandelingen. 

'Ik kan naar eer en geweten zeggen dat dit door iedereen aan tafel betreurd werd omdat Beter De Bilt een prettige gesprekspartner bleek en inhoudelijk een duidelijke meerwaarde had voor het concept. In het akkoord is te zien dat hun invloed niet verdwenen is', vertelt Eric Balemans. Hij dankt de gemeente De Bilt voor de taak die hem is toevertrouwd. 'Ik heb het met veel plezier gedaan en kan nu zeggen dat het afgerond is en een nieuw college aan de slag kan gaan.' 

VVD-fractievoorzitter Fred van Lemmen noemt het een heugelijke dag om de ondertekening van het coalitieakkoord te delen en de nieuwe wethouders voor te stellen. 'Kijkend naar het traject dat is doorlopen is het interessant om te zien dat partijen hun eigen kunde en accenten hebben.' Hij noemt het belangrijk aansluiting te vinden bij de andere partijen. 'Daarbij moeten we niet kijken naar de gelijkenissen, maar sterke punten met elkaar verbinden. Er is heel hard aan het akkoord gewerkt en de rode draad is dat we het niet alleen kunnen doen, maar samen met alle inwoners, ondernemers en instellingen.' Het coalitieakkoord heet 'Samen bouwen aan een topklimaat'. Van Lemmen gaat kort in op een aantal onderdelen van het akkoord. Hij noemt het een gelukkige omstandigheid dat er al een gedegen strategische agenda ligt waar heel veel highlights in genoemd zijn. In het akkoord wordt hiernaar bij een aantal punten verwezen.


 

!