Logo vierklank.nl
  Cor van Doesburg leest voor aanvang van de (laatste) dienst de afkondigingen voor.
Cor van Doesburg leest voor aanvang van de (laatste) dienst de afkondigingen voor.
Algemeen

Laatste dienst in de Boskapel

Gedurende meer dan 6 decennia werden er in de Boskapel in Groenekan op iedere zondag en een aantal kerkelijke feestdagen kerkdiensten verzorgd, maar ook doopdiensten, huwelijken en begrafenissen. Aan die periode kwam zondag 24 juni definitief een einde met de laatste dienst.

door Henk van de Bunt

De wijkgemeente Boskapel Groenekan heeft er - vanwege afnemend kerkbezoek - voor gekozen samen te gaan met de Protestantse gemeente De Bilt (wijkgemeente Opstandingskerk + wijkgemeente Immanuelkerk). Gedrieën - straks onder een nieuwe naam - kiezen zij domicilie in de Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.

Toekomst
Voorzitter en ouderling kerkrentmeester van de Boskapel Anton Merkens sprak na de dienst: 'De laatste tijd hebben we al veel stilgestaan bij de periode van ruim 60 jaar kerk zijn als lidmatenkring en als Boskapel gemeente. Ik ben blij dat we deze periode met zovelen uit Groenekan en andere bekenden en zeer betrokkenen met elkaar mogen afsluiten (de kerk was vol Red.) Gelukkig stopt het niet, maar hebben we als individuele gemeenteleden een keuze kunnen maken bij welke kerk we in de toekomst willen gaan horen. Een groep Maartensdijkers heeft gekozen voor de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. We hopen dat ze zich daar snel thuis zullen gaan voelen. Als kerkenraad hebben we gekozen om samen verder te gaan met de Immanuelkerk en Opstandingskerk in De Bilt. Een proces wat nog verder afgerond moet worden. Verheugd zijn we dat de meeste gemeenteleden meegaan naar deze kerk. Het voelt goed als er contacten zijn met deze gemeente en we zijn allemaal zeer welkom om op 1 juli de dienst in Bilthoven in de Opstandingskerk te gaan bijwonen. Dit wordt een heel speciale dienst, mede omdat vanaf dat moment de Immanuelkerk en de Opstandingskerk samen met ons een nieuwe start gaan maken met nieuwe mogelijkheden en kansen. Drie kerken voortaan één'.

Hecht
Merkens zelf was een kleine 30 jaar lid van deze gemeente: 'Een hechte groep waarbij veel lief en leed met elkaar werd gedeeld. Waar we warmte uitstralen naar elkaar. Waar een thuis is gevonden voor vele inwoners van Groenekan. Er was altijd een stuk ruimte voor jezelf en de ander en we stonden open voor elkaar en ook voor de bewoners van het hele dorp Groenekan. Met name de laatste jaren zagen we de gemeente kleiner worden en werd het steeds moeilijker om alle taken uit te voeren. Het is nu dan ook goed om elders verder te gaan en met elkaar dit afscheidsmoment te vieren. Momenteel wordt er gewerkt aan een gedenkboek als blijvende herinnering aan de afgelopen 60 jaar. Er worden herinneringen opgehaald en mooie verhalen neergeschreven. Aan de gemeenteleden zal dit boek nog persoonlijk worden overhandigd. Op zaterdag 22 september tussen drie en vijf uur zal er een uitreikmoment zijn in de Boskapel'.

Meer berichten