Het middelste van de drie panelen van het kunstwerk ‘Kunst komt uit Kunst’ op de opstand van het Groenekanse viaduct.
Het middelste van de drie panelen van het kunstwerk ‘Kunst komt uit Kunst’ op de opstand van het Groenekanse viaduct.

Kunst komt van Kunst

Algemeen Kunst & Cultuur

door Henk van de Bunt

Het kunstwerk 'Kunst komt van Kunst' gemaakt door Eline Janssens is in het kader van het Rijkswaterstaatproject 'Verbreding van de A27/ A1 is vorige week op de zuidelijke opstand van het Groenekanse viaduct Ruigenhoek geplaatst..

Voor de herinrichting van de onderdoorgang betrok aannemerscombinatie 3Angle bewoners uit Groenekan. De wens van de bewoners om de omliggende natuur als inspiratiebron te gebruiken voor de kunst is de aanzet geweest om o.a. onderzoek te doen naar historische natuurliefhebbers uit Groenekan. In de figuur van Joan Gideon Loten zagen bewoners en kunstenaar alles verenigd.

Loten
Joan Gideon Loten (Groenekan, 16 mei 1710 - Utrecht, 25 februari 1789) bracht in zijn leven een indrukwekkende collectie natuurhistorische boeken en wetenschappelijke instrumenten bijeen. Tijdens zijn werk als gouverneur van de VOC op Ceylon en Java liet hij natuurprenten maken. Hij schonk deze aquarellen van vogels aan het British museum te Londen en het Teylersmuseum in Haarlem. De verzamelde wetenschappelijke instrumenten zijn ondergebracht in het Universiteitsmuseum van Utrecht. Kaarten en topografische tekeningen zijn verspreid over het Rijksprentenkabinet (Amsterdam), Universiteitsbibliotheek Leiden en het Nationaal Archief (Den Haag).

Inspiratie
Zowel de avontuurlijke wandel van dhr. Loten als de verzameling aquarellen van (opgezette) vogels hebben voor verwondering en inspiratie gezorgd bij het maken van het definitieve ontwerp van het kunstwerk. Net als in de natuur-aquarellen van Loten zijn vogels en planten om esthetische redenen bij elkaar gebracht en voegen op die manier iets toe aan de verbeelding van de natuur.

HvdB Oostelijke paneel Groenekan.jpg Het oostelijke deel van de drie panelen van het kunstwerk ‘Kunst komt uit Kunst’ op de opstand van het Groenekanse viaduct.
!