Logo vierklank.nl
Het Groenekanse viaduct heet nu Ruigenhoek.
Het Groenekanse viaduct heet nu Ruigenhoek.
Algemeen

Naamgeving leidt tot verbazing

De nieuwe naamgeving van de viaducten in Groenekan en Maartensdijk in de verbrede A27 verbaast velen en roept allerlei vragen op. De Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) verwoordt de vragen.

door Henk van de Bunt

'De nieuwe naamgeving van de viaducten in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading heeft ons bijzonder verbaasd. In Groenekan was het oude viaduct vernoemd naar een gewaardeerde medewerker van de gemeente Maartensdijk (de heer Scheidemans); nu staat op het viaduct opeens Ruigenhoek, terwijl het fort ruim een kilometer verder westwaarts ligt. In Maartensdijk is opeens 'Achttienhoven' op het (vernieuwde) viaduct gezet, terwijl deze voormalige gemeente ongeveer 2,5 kilometer westwaarts eerst begint. En in Hollandsche Rading ligt het viaduct in de noordoostelijke periferie en de Egelshoek maakt deel uit van de gemeente Hilversum. De HVM gaat ervan uit, dat i.v.m. het historisch besef de namen toch gecorrigeerd zullen worden; een paar meter uit de grens maakt meestal niet zoveel uit maar hier gaat het over kilometers en andere gemeenten!. Wie verzint zoiets?'

Scherm
Melanie Mulder reageert namens Rijks Water Staat (RWS): 'Op de oude viaducten stond geen naam en dus zijn de originele namen uit de dossiers van Rijkswaterstaat overgenomen. Vanwege het aanbrengen van nieuwe geluidsschermen heeft Rijkswaterstaat de oude naam (in Groenekan) verwijderd. Indien gewenst kan een bord met de betreffende naam weer terug worden geplaatst na overleg met de gemeente. De naam van J.A. Scheidemans sloeg overigens op het geluidsscherm en niet op het viaduct'.

Geluidshinder
In een artikel in de Vierklank van december 2005 bevestigt Guus Geebel dit laatste: 'Op vrijdag 2 december werd een bord onthuld met de naam van de   - inmiddels overleden - heer J. A. Scheidemans, ter ere van zijn bijzondere inzet voor de realisatie van een aantal geluidsschermen langs de rijksweg A27 in de voormalige gemeente Maartensdijk. Deze schermen zijn gerealiseerd om de geluidhinder voor omwonenden te verminderen. Deze inzet wordt nog steeds gewaardeerd en in het verleden is het idee al gevormd om een bord te plaatsen met vermelding van zijn naam. Aan dit idee wordt nu uitvoering gegeven. Het bord wordt geplaatst is nabij het viaduct aan de westzijde van de rijksweg A27 aan de Groenekanseweg in Groenekan.

Omissies
Historicus Anne Doedens reageert verbaasd en teleurgesteld over de omissies: 'In het bekende 19e eeuwse Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa vonden we bijv. '

de

Ruigenhoek of de Gelderpolder is een polder in het Nederkwartier der provincie Utrecht, arrondissement Utrecht, kanton Maarssen in de gemeente Maartensdijk; palende Noord aan den Gelderweg, Oost aan den Achterweteringscheweg, Zuid aan den Ruigenhoekscheweg, West aan de gem. Achttienhoven. Deze polder beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van ruiim 90 bund., alles schotbaar land, en behoort onder het polderbestuur van Maartensdijk'. Zowel de Achterweteringsweg als de Achterweteringsvaart liggen een fors stuk van de huidige A27 verwijderd.

Meer berichten