Logo vierklank.nl
De Boskapel aan de Grothelaan 1.
De Boskapel aan de Grothelaan 1.
Algemeen

De Boskapel gaat sluiten

door Henk van de Bunt

Meer dan 6 decennia wordt in de Boskapel in Groenekan op iedere zondag en een aantal kerkelijke feestdagen een kerkdienst verzorgd, maar ook doopdiensten, huwelijken en begrafenissen. In de 60,5 jaar dat de kerkelijke gemeente bestaat zijn velen verbonden geweest aan deze kerk, jong en oud, meestal uit het dorp, soms van iets verder.

De leden van de kerk zijn er niet jonger op geworden. Dat is ook de reden dat gekozen is voor het samengaan met de Protestantse gemeente De Bilt (Opstandingskerk + Immanuëlkerk) en dat na 24 juni de diensten in de Boskapel stoppen. Diezelfde zondag staat ook de laatste dienst in de Immanuelkerk gepland. Gedrieën (Protestantse gemeente de Boskapel te Groenekan, Wijkgemeente Immanuelkerk en Wijkgemeente Opstandingskerk (De Bilt) kiezen dan domicilie in de Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.

Springplank
De Boskapel is te vinden aan de Grothelaan 1A. Op 20 februari 1953 werd in dit gebouw de christelijke kleuterschool 'de Springplank' geopend. Er waren toen 2 klaslokalen, die van elkaar gescheiden waren door een vouwwand. Dankzij deze vouwwand kon de ruimte van de beide lokalen ook gebruikt worden voor bijeenkomsten van 'de Hervormde Lidmatenkring', een groep Nederlands Hervormden, die zich in de jaren vijftig losmaakte van de Dorpskerkgemeente om een 'thuis' te vormen voor gelovigen 'in het midden' van de Nederlands Hervormde Kerk. De officiële oprichting van de Hervormde Lidmatenkring vond plaats op 6 oktober 1957. In 1973 kreeg de lidmatenkring een officiële kerkelijke status en ontstond de Hervormde Wijkgemeente Blauwkapel-Groenekan te Groenekan.

Liturgische ruimte
Na een paar jaar werd aan de kleuterschool een speel- c.q. gymnastiekzaal aangebouwd en de gemeentesamenkomst verhuisde naar deze ruimte. Tot 1985 werd deze zaal voor elke zondagse kerkdienst omgebouwd tot liturgische ruimte. Dat was niet meer nodig toen in 1985 de kleuterschool sloot, omdat het kleuteronderwijs bij het basisonderwijs werd gevoegd. Nog in datzelfde jaar werd onder leiding van de Groenekanse architect Rob Brouwer deze ruimte omgebouwd tot een permanente kerkzaal en kreeg de naam De Boskapel'. Het kerkgebouw aan de Grothelaan is in beheer bij een afzonderlijke stichting ('De Springplank'). Behalve de kerk heeft ook de dagopvang van ouderen onderdak in het gebouw. Na de landelijke vorming van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) in 2004 is de naam van de gemeente veranderd in Protestantse gemeente de Boskapel te Groenekan.

Trouw
In een column van Pieter de Hoogh in april 2007 in Trouw lezen we: 'Pubers in sportkleding op weg naar tennis, hockey en paardenplezier, skeeleraars, een stelletje op dames- en herenfiets van hetzelfde merk en een groepje wielrenners. Van het voetpad onderlangs de A27 en vanaf de provinciale weg naar Maartensdijk komen kerkgangers het dorp binnen, echtparen in het donkerblauw of zwart en kinderen met een rieten hoedje op. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid. Bij de Boskapel in de Grothelaan bezemt de buurvrouw de stoep van het kerkje. Ze zorgt al 35 jaar voor tuin en gebouw, vroeger samen met haar man tot zijn overlijden vorig jaar. Trots laat ze me het piepkleine kerkje zien. Veel glas en licht. Achter de kapel ligt de oude kleuterschool, dat is nu de kinderkerk. In de domineeskamer staat de antieke tafel, waarachter de dorpsdokter vroeger consultatiebureau hield. Elke zondag wonen ongeveer veertig mensen de dienst bij. De buurvrouw is gemeentelid maar gaat niet meer naar de dienst. 'Ik ben drie keer flauwgevallen in de kapel en dat geeft dan zo'n consternatie'. Ze beschrijft de verschillende smaken van het kerkelijk leven in Groenekan. 'Onze Boskapel is licht en de Dorpskerk is zwaar. En dan heb je nog de hele zwaren'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>