Logo vierklank.nl
Politiek

In Memoriam Nico Jansen

Op zaterdag 2 juni overleed Nico Jansen plotseling op 70-jarige leeftijd. Nico was 17 jaar raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Biltse gemeenteraad. De ChristenUnie en de gemeente De Bilt hebben een zeer betrokken lid van onze gemeente verloren.

De ChristenUnie was zijn lust en zijn leven. Zijn lust, omdat hij zich betrokken voelde bij alles wat zich afspeelde in de gemeente en de ChristenUnie. Zijn leven, omdat hij zes dagen in de week bezig was met de partij. Door zijn afnemende gezondheid viel het partijwerk hem wel steeds zwaarder. Het kostte hem ook steeds meer tijd om het raadswerk te doen. Ondanks zijn handicap ging hij in de raad naar het spreekgestoelte en de interruptiemicrofoon om het woord te nemen. Hij wilde geen speciale behandeling. Het kostte veel inspanning die alleen mogelijk was door de zorg die Nico kreeg van zijn vrouw Tiny.

Nico heeft de ChristenUnie door moeilijke perioden van de partij heen geholpen. De afgelopen vier jaar kon hij slechts terugvallen op één commissielid en twee bestuursleden. Als door een wonder kwamen er eind 2017 nieuwe jonge leden bij en bij de verkiezingen hadden we een lijst met elf actieve leden. Nico voelde sterk zijn verantwoordelijkheid als persoonlijk gekozen raadslid. Hij wist dat hij elk moment kon stoppen, omdat zijn opvolging geregeld was. Maar Nico was Nico en zijn grootste wens was de volledige raadsperiode af te sluiten. Maar in oktober 2017 werd het hem toch echt te veel. Hij belde zijn fractieassistent op met: 'Het gaat niet meer. Ik moet me nu gaan bezighouden met mijn operatie.'

Na een moeilijke maand schreef hij zijn ontslagbrief. Maar omdat de operatie niet in december, maar pas in mei 2018 zou plaatsvinden, had hij eigenlijk ook al weer spijt. Tot de laatste dag was hij betrokken bij de fractie. We hadden wekelijks, soms dagelijks contact. Nico had een grote dossierkennis waar de fractie van profiteerde. Hij wist veel van het beleid in de gemeente De Bilt gedurende de afgelopen 17 jaar, zelfs wie vóór en tegen had gestemd.

Nico had geen grootse plannen om te genieten van zijn vrije tijd. Na zijn terugtreden als raadslid was hij al bezig met een nieuwe taak die had hij gevonden als diaken van zijn kerk om zich in te zetten voor mensen, in het bijzonder de zwakken in de samenleving. Ik had Nico graag nog een tijd van rust gegund samen met zijn vrouw.

Zijn collega's waardeerden hem als mens en politicus. Nico werd gekend als een oprecht, integer en sociaal bewogen mens. Een moedig man, die niet klaagde en zijn werk plichtsgetrouw deed. We zijn God dankbaar voor het werk dat Nico voor de fractie van de ChristenUnie heeft gedaan. Wij wensen zijn vrouw Tiny, de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden Gods kracht toe bij het verwerken van dit verlies. We zullen zijn aanwezigheid en betrokkenheid missen.

Theo Aalbers

Fractievoorzitter

ChristenUnie De Bilt

Meer berichten