V.l.n.r. Maarten Koster, Hanneke Eilers en Marieke Spijkstra.
V.l.n.r. Maarten Koster, Hanneke Eilers en Marieke Spijkstra.

Muziektheatervoorstelling over vluchtverhaal

Algemeen Muziek

door Guus Geebel

Op donderdag 21 juni om 20.00 uur treedt Ekaterina Levental op met de voorstelling De Weg in de theaterzaal van Het Lichtruim. De avond is georganiseerd ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en het KunstenHuis. Iedereen is welkom en bij Het Lichtruim zijn nog kaarten te koop.

'De Weg is het verhaal van Ekaterina Levental die op zestienjarige leeftijd uit de voormalige Sovjet Unie vluchtte. In het soloconcert vertelt zij het verhaal van die vlucht. Dat past heel goed bij het werk dat wij doen', vertelt Marieke Spijkstra, bestuurslid van het Steunpunt. Ekaterina Levental neemt in de solovoorstelling het publiek mee op de weg die zij aflegde. Zij speelt harp, zingt, danst en vertelt over haar afkomst en hoe die van de ene op de andere dag bepalend werd in het alledaagse leven.

Samenleving
'Steunpunt Vluchtelingen De Bilt betrok begin januari dit jaar ruimten in Het Lichtruim', vertelt coördinator Hanneke Eilers. 'We kijken met grote tevredenheid terug op de opening. Er was veel aandacht voor onze nieuwe plek en dus ook voor ons werk. We werken nu met meer plezier en zijn blij met de voldoening die je krijgt. Onze doelgroep wordt hier midden in de samenleving ontvangen. Ze komen in de bibliotheek, krijgen hier taalles, de wachtkamer heeft een sociale functie en dat is allemaal heel mooi om te zien. Vorig jaar werden 123 nieuwkomers in de gemeente geplaatst, waar vrijwilligers flink hun schouders onder hebben moeten zetten. Inmiddels zijn er 150 vrijwilligers. Aanmeldingen om taalcoach te worden blijven gelukkig binnenkomen. Het Steunpunt zou daarnaast nog graag vrijwilligers voor de maatschappelijke begeleiding verwelkomen.'

Taal
'Barbara Oosterwaal is taalcoachcoördinator en de subsidie van onder meer het Oranje Fonds stelt ons in staat de toename van haar werk op te vangen', vertelt penningmeester Maarten Koster. 'We merken dat de cliënten heel enthousiast zijn. De begeleiding vanuit het Steunpunt duurt twee jaar. De taalcursus loopt daarna nog door, totdat een van beiden vindt dat het genoeg is. Als een taalcoach ziet dat er nog steeds vordering is dan mogen ze doorgaan.' Hanneke Eilers: 'We zien voortdurend resultaten. Er komen mensen binnen die iedere keer een langer zinnetje uitspreken. Bij het zoeken naar werk blijft het moeilijk grote resultaten te boeken, maar we hebben vorig jaar toch vier mensen aan het werk gekregen en dat is goed voor hun zelfvertrouwen. Hoogopgeleide vluchtelingen hebben een enorme drive om verder te gaan en we zijn hard bezig om de diploma's te laten waarderen.' Marieke Spijkstra ziet dat goed opgeleide ouders de kinderen heel erg stimuleren.

Begeleiding
Hanneke vertelt dat de mensen die de afgelopen twee jaar binnenkwamen jonger zijn. 'Zij hebben een hogere opleiding en een grotere drive om voor zichzelf wat te bereiken. Als na de begeleiding vanuit het steunpunt nog ondersteuning nodig is, wordt dat overgedragen aan bijvoorbeeld Mens De Bilt.' Maarten Koster vertelt dat voor sommige mensen langere begeleiding mogelijk is. 'Het streven is twee jaar, maar de beëindiging wordt individueel bepaald en niet door de klok.' De Syrische cultuur staat dichter bij de westerse dan de Eritrese. In samenwerking met een organisatie die opgericht is door Eritreeërs is een cursus van acht avonden ontwikkeld om Eritrese cliënten wegwijs te maken. Iemand van de woonstichting of de sociale dienst komt dan een avond wat vertellen over rechten en plichten als je een huis huurt of als je een uitkering krijgt. Dat wordt vertaald door een ingeburgerde Eriteeër die er nog veel meer bij vertelt.

Nieuwe taken
'Door regionale samenwerking kunnen we kennis uitwisselen', vertelt Maarten Koster. 'We hebben een stabiele groep maatschappelijk begeleiders. Het grote succes van het aantal geplaatste vergunninghouders vorig jaar heeft onze begeleiders wel veel meer werk bezorgd.' Hanneke: 'Het was een pittig jaar. We hebben het gered, maar het zou fijn zijn als er meer begeleiders waren. De andere werkwijze door de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft er een taak bij aan mensen die toch al zwaar belast zijn. We zijn onze vrijwilligers erg dankbaar dat ze zo flexibel zijn en zoveel werk aan blijken te kunnen. Ze lijken wel van elastiek, maar elastiek kan springen en dan heb je wel een probleem.'
Voor informatie over de voorstelling De Weg: steunpuntvluchtelingendebilt.nl/activiteiten