Logo vierklank.nl
Muziek

Muzikaal afscheid Immanuëlkerk

door Henk van de Bunt

Na een periode van ruim 95 jaar neemt de Protestantse Wijkgemeente Immanuëlkerk in De Bilt afscheid van het markante kerkgebouw aan de Soestdijkseweg-Zuid 49 in De Bilt. Het gebouw wordt afgestoten en de wijkgemeente vormt samen met de wijkgemeente Opstandingskerk een nieuwe wijkgemeente.

De Immanuëlkerk werd begin twintiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. Na de officiële oprichting van de Gereformeerde Kerk De Bilt in 1887 kerkte men de eerste veertien jaren in een noodkerk. De kerk aan de Soestdijksweg werd op 11 april 1923 in gebruik genomen. Architect was P.J. Houtzager, die gereformeerd was en die tussen 1919 en 1928 in De Bilt woonde. Hij heeft het ontwerp van de kerk belangeloos gemaakt. P.J. Vermaak oefende uit hoofde van zijn functie als gemeentearchitect toezicht uit op de bouw. Het is niet duidelijk of hij invloed gehad heeft op het ontwerp. De Immanuëlkerk is een west-oost gerichte kruiskerk met een toren aan de oostzijde. De begane grond van de toren vormt de hoofdingang. Opmerkelijk is de in de toren aanwezige luidklok, die dateert uit 1635 en gegoten werd door François Sijmon. De klok is afkomstig uit de kerk van Hattum en kon in 1925 aangekocht worden.

Concert
Om 95 jaar 'kerken' in de Immanuëlkerk op een waardige manier af te sluiten, geven de bij de Immanuëlkerk betrokken musici op vrijdag 15 juni een speciaal afscheidsconcert. Het concert begint om 20.00 uur. Nog één keer zullen mooie koor- en orgelklanken de Immanuëlkerk vullen. Het gemeentekoor, onder leiding van Joke Firet-Stegeman, wordt bijgestaan door Sietze Kaldeway en Reinier van der Sandt op orgel en vleugel, Frank Linschoten op cello en Joke op hobo. Ook het Kamerkoor De Bilt (het koor repeteer(t)(de) iedere maandagavond in de Immanuelkerk) verleent (gast-)medewerking. Voor het (kerkelijk) gemeentekoor was de Immanuëlkerk de 'thuisbasis'. Dit koor heeft decennia lang heel wat bijzondere diensten en vieringen in het gebouw opgeluisterd. Ook de andere deelnemende musici hebben er frequent hun bijdragen geleverd.

Samen
Vanaf 1 juli worden de diensten van de nieuwe wijkgemeente Opstandings-Immanuëlkerk gehouden in het kerkgebouw aan de Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven. Ook de Protestantse Gemeente De Boskapel uit Groenekan zal zich bij deze wijkgemeente van de PKN De Bilt aansluiten. Beide kerkgemeenten gaan in de komende maanden formeel fuseren. Voor de nieuwe wijkgemeente en het kerkgebouw aan de Eerste Brandenburgerweg wordt nog een nieuwe naam gekozen.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd het concert bij te wonen. De toegang is gratis en het concert zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>