Logo vierklank.nl
Het Nieuwe Lyceum kijkt live onder de grond.
Het Nieuwe Lyceum kijkt live onder de grond. (Foto: Claudia Raaphorst)
Jeugd

HNL bij TNO

Op woensdag 30 mei gingen leerlingen van 3 HAVO/VWO van Het Nieuwe Lyceum Bilthoven met de voeten in de klei. In het kader van GeoWeek 2018 namen zij deel aan de expeditie Stap in de wereld onder je voeten van Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO.

De leerlingen hadden hun huiswerk gemaakt, want wisten al behoorlijk veel van geologie in de breedte. 'En met een reden,' aldus hun docente Aardrijkskunde mevrouw Dil-van Apeldoorn. Zij vervolgt: 'Deze groep voert in combinatie met de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en Nederlands een gezamenlijk project uit op het gebied van Opvang water op gevel. De focus ligt op grondwater dus en daar heeft Geologische Dienst Nederland ontzettend veel verstand van.'

Met een team van enthousiaste experts gingen de leerlingen letterlijk het veld in om een grondwater meting uit te voeren. Ook keken zij live onder de grond van hun school en omstreken via www.dinoloket.nl en via een 3D kaart. Tenslotte kregen zij een pitch over grondwaterstroming in de beschrijfruimte, oftewel de schatkamer van de ondergrond.       (Luciënne van de Sluis)

Meer berichten