Logo vierklank.nl
Kinderen leren vanaf groep 1 al spelenderwijs programmeren met de Bee-Bot.
Kinderen leren vanaf groep 1 al spelenderwijs programmeren met de Bee-Bot.
Jeugd

Basisschool WereldKidz Kievit: 'De school voor de toekomst'.

door Henk van de Bunt

Basisschool WereldKidz Kievit is al meer dan 40 jaar een begrip in Maartensdijk. De leerkrachten hebben aan veel inwoners van Maartensdijk les mogen geven. Oud-leerlingen brengen hier nu hun eigen kinderen naar school. In Maartensdijk 'gaat rond' dat de Kievitschool gaat sluiten.

Rosalie Alfons (procesbegeleider verandertraject): 'Na het bezoek van de onderwijsinspectie in februari, bleek dat het verandertraject dat al was ingezet, niet op tijd voor het benodigde resultaat had gezorgd. De school kreeg op zeven indicatoren een voldoende en op één kernindicator een onvoldoende. Het verbetertraject is goedgekeurd en de school krijgt nu een jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen. En dat is precies wat er nu gebeurt op De Kievit'.

Ontwikkeling
'De school is enorm in ontwikkeling, het nieuwe schooljaar start met een vernieuwd team, er wordt geïnvesteerd in het opknappen van het gebouw, er komt nieuw schoolmeubilair voor alle groepen en materiaal voor toekomstgericht leren, waaronder een 3D printer. Alles met als doel om in voorjaar 2019 weer een voldoende te halen bij het inspectiebezoek en te zorgen voor goed toekomstgericht onderwijs voor alle leerlingen'.

Ouderavond
Dinsdag 22 mei was er een ouderavond op de school waarbij ouders zijn meegenomen in de plannen en gevraagd zijn om mee te denken over de toekomst van WereldKidz Kievit. Dat de school blijft bestaan, staat buiten kijf. Ouders zijn geïnformeerd over talentontwikkeling, toekomstgericht leren, ouderbetrokkenheid en het verbetertraject. Rosalie: 'Mooi om als ouders en school op deze manier met elkaar vorm te geven aan het beste onderwijs voor de kinderen'. Jeanine Meijer - voormalig leerling - heeft nu 4 kinderen op WereldKidz Kievit. Zij is lid van de PR-werkgroep en ziet de veranderingen positief tegemoet. Jeanine: 'We leven in een veranderende samenleving, de wereld staat niet stil en WereldKidz Kievit gelukkig ook niet. Ik ben blij dat het onderwijs van onze kinderen gericht is op de toekomst. Lang niet alle veranderingen zijn 100% duidelijk, maar ik heb vertrouwen in de huidige aanpak van de school'.

Interim
Rosalie Alfons zal na de zomervakantie starten als interim schoolleider op WereldKidz Kievit: 'Ik kijk er enorm naar uit om met het nieuwe team en de ouders samen vorm te geven aan de mooie plannen die er inmiddels liggen voor de toekomst van WereldKidz Kievit. Naast het versterken van het Daltononderwijs gaan we investeren in talentontwikkeling en toekomstgericht onderwijs. Het predicaat Daltonschool hebben we al en daarbij willen we Talent-fluisteraar-school worden. De leerkrachten worden opgeleid als talentontwikkelaar. Zij vragen iedere leerling naar hun talenten. Die talenten kenmerken een kind en daar wordt volop aandacht aan besteed. Het weten wat jouw talenten zijn en deze ten volle te kunnen benutten, is iets wat ik elk kind gun en waar mijn onderwijshart sneller van gaat kloppen'.

Gemeente
Wethouder Madeleine Bakker (Onderwijs) reageert: 'Ik heb een gesprek met een aantal ouders gehad en ben onder de indruk van hun betrokkenheid, energie en plannen om samen met de schoolleiding en team De Kievit een omgeving te laten zijn waar ieder kind zijn of haar talenten kan ontplooien en zich thuis voelt'.


 

Meer berichten