Logo vierklank.nl
De plannen hebben betrekking op de plaats waar nu Villa Het Uilenest is gesitueerd. (foto uit digitale archief van Rienk Miedema).
De plannen hebben betrekking op de plaats waar nu Villa Het Uilenest is gesitueerd. (foto uit digitale archief van Rienk Miedema).
Natuur & Milieu

Lastige positie voor Groenekans Landschap

door Henk van de Bunt

'Uw berichtgeving betreffende het toepassen van een uitgebreide procedure voor verlening omgevingsvergunning Veldlaan 1 in Groenekan is zeer onzorgvuldig en dient opnieuw plaats te vinden. Belanghebbenden dienen op basis van juiste informatie in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen. Uw berichtgeving geeft aan dat het oorspronkelijke plan uit 2009 met appartementen zal worden gerealiseerd en dit is volstrekt onjuist'.

Met o.a. deze pittige openingszin onderbouwt het Groenekans Landschap (GL) haar op 1 juni ingediende zienswijze op WABO-procedure Veldlaan 1 te Groenekan. Op de inhoud als op de procedure m.b.t. dit plan valt naar de mening van het Groenekans Landschap het nodige op te merken. Voorzitter Frans de Graaf: 'De wijze waarop de gemeente ruimtelijke ordeningsprocedures aanstuurt plaatst 'ons' in een lastige positie. Participatie is geheel aan de maatschappij, die niet in staat is om belangen met elkaar op zorgvuldige wijze te wegen. De nieuwe Omgevingswet vraagt aan gemeenten dit proces te faciliteren en vele gemeenten zoeken naar een juiste methode. In onze gemeente worden partijen, die voorheen meedachten in ontwikkelingen, nu in een positie geplaatst die vergelijkbaar is met een normale burger. Het vervelende is dat deze materie voor normale burgers nauwelijks te volgen is. Men moet vanaf start initiatief tot realisatie alert zijn om geen formeel inspraak moment te missen; anders heb je de 'bus' gemist'.

Betrokken
'Bij het landgoed de Beijlevelden was het Groenekans Landschap op verzoek van de Gemeente vanaf het begin betrokken. Wat voor ons als vrijwilligersorganisatie niet is gelukt, is al deze stappen in het proces te delen met inwoners in Groenekan. Wij vertrouwden op de gemeentelijke rol. Bij de Veldlaan-ontwikkeling signaleren wij nu ook een ontwikkeling die voor de Groenekanners teleurstellend is omdat de gemeente geen geheugen heeft van haar gevoerde beleid. Het Groenekans Landschap heeft zich destijds ingezet met alle inwoners van het dorp om woningverdichting te voorkomen. Dat doet zeer. Helaas is het Groenekans Landschap niet de partij die alles 'uit kan leggen'. Voor de initiatiefnemers geen plezierig welkom als zij bij ons willen wonen in zelfstandige nieuwbouwwoningen. Wij streven naar een appartementenvilla waarbij het woongebouw in het groen is geplaatst met weinig auto's in de tuin, om het karakter van het dorp voor de toekomst te behouden'.

Grondgebonden
GL vindt de gemeentelijke publicatie van 2 mei jl. niet correct, omdat 'u voornemens bent vergunning te verlenen voor 6 grondgebonden woningen in plaats van een appartementengebouw. Alle inwoners waren destijds (2009) betrokken bij de discussie over het bouwen van meerdere woningen op één perceel; zij zullen de aankondiging vertalen als 'Het plan met de appartementen' en zullen zich vervolgens niet verdiepen in het plan. Groenekanners worden door deze aankondiging misleid gelet op de ter inzage liggende stukken'. Het GL betreurt de wijze waarop de gemeente informatie verstrekt en de inspraak vorm geeft, waarbij verantwoordelijkheden opnieuw worden afgeschoven naar initiatiefnemers. GL 'eist' daarom dat de gemeente haar voornemen opnieuw publiceert met de juiste daarbij passende teksten. De Graaf: 'Het is juridisch niet mogelijk een juiste zienswijze in te dienen op basis van deze aankondiging'. De gemeente moet worden verplicht een juiste publicatie te plaatsen zodat GL-donateurs en -achterban correct kennis kunnen nemen van het plan en een standpunt kunnen innemen.

Communicatie
Het GL kondigde op 26 april al aan bezwaren te hebben tegen het plan. Op hun brief werd geen enkele reactie ontvang. De Graaf tenslotte: 'Het Groenekans Landschap maakt bezwaar tegen de voorgestelde uitgebreide WABO- procedure voor Veldlaan 1. Een negatieve zienswijze op basis van het door de gemeente gevoerde beleid de afgelopen jaren en de afspraken met het Groenekans Landschap'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>