Logo vierklank.nl
Leerlingen vragen aandacht voor de houdbare artikelen t.b.v. de Voedselbank.
Leerlingen vragen aandacht voor de houdbare artikelen t.b.v. de Voedselbank.
Jeugd

Actie voor Voedselbank

Voorzitter Jolanda van Hulst geeft gastles

door Henk van de Bunt

Supermarkt Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk hield samen met leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk vrijdag 1 juni een actie voor Voedselbank De Bilt. Voorafgaand aan de actiedag had Voedselbank De Bilt-voorzitter Jolanda van Hulst gastlessen op de school verzorgd. Op de actiedag zelf was zij paraat om ook haar steentje bij te dragen.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie vertelde Jolanda over de Voedselbank: 'Wie zijn we, wat doen we en waarvoor doen we het. Wat weten jullie van de Voedselbank?. Uit de reacties vanuit de leerlingen blijkt dat de leerlingen weten dat de Voedselbank mensen met geen of weinig geld voor eten helpt, hoe de Voedselbank werkt en hoeveel vrijwilligers hiermee bezig dagelijks bezig zijn'. De huidige cijfers voor de gemeente De Bilt zijn plm. 85 gezinnen met totaal ca. 280 personen; de Voedselbank runt dit met ca. 70 vrijwilligers.

Wie
Of iemand in aanmerking komt voor de Voedselbank bepalen zgn. verwijzers als Sociaalteam De Bilt, Regionale sociale dienst (RSD), Humanitas, Vluchtelingenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Bureau schulddienstverleningen enz. Wanneer je leefgeld (na aftrek van de vaste lasten) als alleenstaande minder dan 215 euro maand (plm. 50 euro per week ) en als echtpaar zonder kinderen minder dan 300 euro per maand (70 euro per week) is kom je in aanmerking. Alleenstaande ouders met 2 kinderen minder dan 385 euro en een gezin met 3 kinderen minder dan 555 euro. Mensen komen meestal door een stapeling van problemen in een situatie dat ze bij De Voedselbank aankloppen. De Voedselbank is een vangnet om juist deze mensen te ondersteunen om weer op te krabbelen en weer op eigen benen te kunnen staan.

Eten
Tijdens de presentatie kwam ook de vraag naar voren: 'Hoe komt de Voedselbank aan al dat eten?' Jolanda van Hulst: 'Wij halen bijna dagelijks met onze koelbus bij de lokale supermarkten producten op, die niet verkocht zijn; al deze producten worden in ons magazijn gecheckt en ingevroren of gekoeld bewaard. Verder halen wij op donderdag producten op de het regionale verdeelcentrum van voedselbanken Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld potten groenten, waar een verkeerd etiket op zit, of chips die niet zo veel verkoopt als verwacht, of een partij pindakaas met een etiket voor het buitenland. Maar ook veel vlees of aardappels. Ook al deze producten moeten in ons magazijn een plekje vinden en er moet bijgehouden worden wat de uiterste uitgifte datum is. De verse producten worden omgepakt als dat nodig is en op vrijdagmiddag uitgegeven. Voor houdbare producten houden wij supermarktacties'. Met deze laatste opmerking werd de verbinding naar de actie op vrijdag gelegd.

Gast
Voor zover nodig motiveerde de voorzitter de jongeren nog: 'De ervaring leert, dat de meeste klanten graag één of meer producten kopen en die aan de Voedselbank doneren. Natuurlijk zijn er altijd mensen die dat niet willen of kunnen, dat is natuurlijk geen probleem. Belangrijk is dat wij altijd een positieve actie voeren en nooit opdringerig zijn. Wij zijn blij dat wij bij de supermarkt mogen staan; wij zijn te gast.

Meer berichten