Logo vierklank.nl
Utrechts Landschap wil de komende vijf jaar haar natuur- en erfgoednetwerk verder uitbreiden.
Utrechts Landschap wil de komende vijf jaar haar natuur- en erfgoednetwerk verder uitbreiden. (Foto: Renk Ruiter)
Natuur & Milieu

Utrechts Landschap presenteert beleid

Utrechts Landschap presenteerde 25 mei een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar. Afgelopen februari deed de stichting een oproep aan haar achterban om door middel van een enquête mee te denken over het beleid dat verwerkt is in het nieuwe beleidsplan.

Utrechts Landschap betrok al in 2016 de achterban om zijn ambities aan te scherpen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan vroeg Utrechts Landschap opnieuw zijn Beschermers (donateurs), Bedrijfsvrienden, vrijwilligers en zakelijke relaties om advies. Dit keer via een enquête. Van Dockum: 'De respons op onze enquête was boven verwachting hoog. Met de input van bijna 1.000 relaties hebben wij onze speerpunten voor de komende vijf jaar bepaald.'

Ambitie
In de periode 2018-2023 wil Utrechts Landschap het eigen natuur- en erfgoednetwerk uitbreiden met 500 hectare. 'We dragen bij aan de afronding van het Natuur Netwerk en onderzoeken samenwerking in het veenweidegebied, waar we kansen voor natuur zien en geven onze bestaande natuurgebieden, buitenplaatsen en landgoederen een kwaliteitsimpuls.' Andere speerpunten zijn het bewaken van de balans tussen beschermen en beleven in een drukke provincie, het verder vergroten van de achterban en het actief betrekken van de Utrechtse samenleving. Het groene en militaire erfgoed van Utrechts Landschap krijgt deze beleidsperiode speciale aandacht, net als de samenwerking met provinciale en lokale relaties. Ook wil Utrechts Landschap de interne organisatie verduurzamen. Alle deze uitdagingen wil de stichting graag samen met de inwoners van de provincie aangaan. Het nieuwe beleidsplan dat te lezen is op www.utrechtslandschap.nl/beleidsplan.        (Kim Slaats).


 

Meer berichten