Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik 'effe' kwijt

Reactie op mogelijke uitbreiding van de Fa. Schoonderwoerd op Larenstein.

Het is van de zotte dat het zelfs maar overwogen wordt: 1) volledig in strijd met het bestemmingsplan en 2) men wil bomen verplaatsen en nieuwe aanplanten buiten Larenstein. Is dat een groen bedrijvenpark? Het enige groen daar is het onkruid op de lege kavels.

Daarnaast opnieuw de onbetrouwbaarheid van de gemeente De Bilt: A zeggen en B uitvoeren. Kappen en verplaatsen van bomen in een waardevolle groene bosstrook, in de grens van de ecologische hoofdstructuur is niet toegestaan, vastgelegd in het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan. Er zitten in deze bosstrook ook vleermuizennesten; deze zullen worden aangetast en de vleermuizen zullen worden verdreven.

Door de uitbreiding komen er vier vrachtwagens bij. Verder zal de verkeersintensiteit toe gaan nemen; ook met betrekking tot (extra) medewerkers. Geen bedrijf dat voldoet aan de omschrijving, welke behoort bij Larenstein: 'Voor kleine lokale ondernemingen, die in de huidige omgeving overlast veroorzaken'.

De gemeente De Bilt huilt krokodillentranen; De Bilt slibt dicht door gemotoriseerd verkeer. Als men bij bedrijven kijkt naar het vestigings- c.q. uitbreidingsbeleid, dan is dat op het hypocriete af: het blijkt dat in het bedrijvenverzamelgebouw op Larenstein een depot van DHL-koeriers is gevestigd. Hier staan veel bestelbusjes en er rijden vrachtwagens af en aan om te bevoorraden, naast veel personenauto's voor DHL: 'Er moet wat aan de verkeersintensiteit worden gedaan en dat betekent 'geen uitbreiding ervan'.

Selvester van den Hoek

(Stichting tegen bedrijventerrein MOB/Larenstein)

Meer berichten