Logo vierklank.nl
Algemeen

Bomenkap Larenstein nog niet definitief

De mogelijke uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees BV op bedrijvenpark Larenstein is nog niet definitief. En daarom is er door het College van Burgemeester en Wethouders (ook) nog geen vergunning verleend voor het kappen van een groot aantal bomen.

De beantwoording van schriftelijke vragen door de gemeenteraad geeft deze voorlopige helderheid. Er werd gevreesd voor een grootschalige bomenkap, nadat enkele tientallen bomen naast het bedrijf van een merkteken waren voorzien. Volgens het College is dat gebeurd in het kader van een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten. Zo'n onderzoek is nodig, omdat een eventuele bedrijfsuitbreiding in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Meerderheid
In mei 2017 vond een meerderheid van de toenmalige gemeenteraad (alleen PvdA en GroenLinks stemden tegen), dat het College een 'positieve grondhouding' zou moeten aannemen met betrekking tot het plan van Schoonderwoerd om het bedrijf fors uit te breiden. Het College verwacht deze zomer aan de hand van de financiële, ruimtelijke en beleidsmatige consequenties een beginselbesluit te nemen, dat vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Vanuit de omgeving zijn al grote bezwaren geuit, ook vanwege de te verwachten overlast door het vele vrachtverkeer.

HvdB

Meer berichten