Logo vierklank.nl
 Jongeren geven hun mening mobiel.
Jongeren geven hun mening mobiel.
Jeugd

Jongeren swipen hun mening over energietransitie

Gemeente De Bilt is een campagne gestart om jongeren te betrekken bij de strijd tegen klimaatverandering.

'Erg belangrijk,' vindt Anne Brommersma, wethouder duurzaamheid van de gemeente De Bilt. 'Jongeren zijn nu nog sterk ondervertegenwoordigd in de discussie over hoe we de gemeente duurzaam kunnen maken. Terwijl het wel over hun toekomst gaat.'

Jongeren
Jongeren van 16 tot 25 jaar uit de gemeente De Bilt worden uitgedaagd om hun mening te geven over de energietransitie. Dat gebeurt via Swipocratie, een online tool waarmee jongeren al swipend hun mening kunnen geven. Bijvoorbeeld door te laten kiezen uit uitersten: daken vol zonnepanelen of grote zonneweides? Of, gericht op het eigen gedrag: minder lang douchen of minder vlees eten om het milieu te ontlasten? Zo peilt Swipocratie de mening van de nieuwe generatie en draagt het bij aan het bewustzijn over duurzamere keuzes.

Gezamenlijke campagne
De jongerencampagne is een pilot van de gemeente De Bilt, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en opdrachtgever provincie Utrecht. Frisse Blikken, een bureau van jonge professionals die organisaties ondersteunen bij onder andere activerings- en verandertrajecten, voert de campagne uit. Als het aan de provincie Utrecht ligt zal de campagne - indien succesvol - ook in andere gemeenten in de regio worden ingezet. 'Een nieuwe manier van omgaan met energie raakt ons allemaal. Keuzes voor de toekomst worden nu gemaakt door gemeenten en provincies. Daarom willen we weten hoe de nieuwe generatie over die keuzes denkt', aldus gedeputeerde Pim van den Berg. Volgende week ontvangen scholen en diverse verenigingen, uit naam van wethouder Brommersma, informatie over de campagne met diverse teksten die zij zelf kunnen publiceren, posters die beschikbaar zijn etc. en daarnaast een campagne via social media met o.a. 2 filmpjes'.

Uitkomsten
De uitkomsten van de Swipocratie zullen aan gemeente en provincie worden aangeboden om mee te nemen in hun keuzes voor de energietransitie. 'We verwachten dat jongeren bij uitstek het belang van duurzame energie goed op het netvlies hebben', aldus NMU-directeur Joris Hogenboom. 'Het zou prachtig zijn als zij via de Swipocratie ook anderen inspireren om daarbij meer vaart te maken. De strijd tegen klimaatverandering is immers een uitdaging die bovenaan alle agenda's zou moeten prijken'. Ook hopen de samenwerkende partijen met een selecte groep deelnemers tot een jongerenpanel te komen voor toekomstig draagvlakonderzoek.

Mee-swipen over de toekomst van de gemeente De Bilt? Dat kan via debilt.swipocratie.nl.

Meer berichten