Logo vierklank.nl
Algemeen

Extra gemeenteraadsvergadering over formatie

door Guus Geebel

Op verzoek van fractievoorzitter Theo Aalbers van de ChristenUnie en de fracties van de SGP, PvdA, D66, GroenLinks, Beter De Bilt, CDA, SP en Forza, komt op donderdag 17 mei de gemeenteraad bijeen om de eindrapportage van informateur Eric Balemans te bespreken. Balemans ontving de informatieopdracht op 1 mei van de VVD, na het mislukken van de formatieopdracht van Rudi Boekhoven.

Eric Balemans is op 17 mei uitgenodigd om een toelichting te geven op de uitgangspunten en constateringen, en de daaruit volgende conclusies en advies. Hij kwam na een tweede ronde met VVD, D66, GroenLinks, CDA, Beter De Bilt en PvdA  tot vijf constateringen, waarvan er twee bepalend waren voor zijn eindconclusie:

1. Er is behoefte aan een sterk bestuur dat ook in staat is de positie van De Bilt in de regio substantieel te versterken. 2. In de eerste gespreksronde was er geen meerderheid te vinden voor een voortzetting van de bestaande coalitie van GroenLinks, D66, CDA en Beter De Bilt. In de tweede gespreksronde was die nog steeds niet de meest voor de hand liggende of meest gewenste combinatie, maar GroenLinks, D66, CDA en Beter De Bilt gaven alle vier aan dat die combinatie wel zou kunnen leiden tot een stabiele coalitie, gelet op de ervaringen van de afgelopen twee jaar.

Ontwikkelingen

Informateur Balemans constateert in zijn eindverslag dat alleen de combinatie GroenLinks, D66, CDA en Beter De Bilt kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Hij adviseert om de informatiefase af te sluiten en met GroenLinks in de voortrekkersrol te komen tot de formatie van een college bestaande uit de fracties van GroenLinks, D66, CDA en Beter De Bilt.

Intussen hebben de VVD, GroenLinks, D66, Beter De Bilt en CDA op 14 mei een verkennend gesprek gehad over een mogelijke coalitie met elkaar. Daarbij zijn over en weer zaken besproken om onder leiding van een formateur te komen tot een gemeenschappelijke basis voor verdere gesprekken. Eric Balemans is gevraagd de formatierol op zich te nemen.

Meer berichten