Logo vierklank.nl
Minder restafval door afvalscheiding.
Minder restafval door afvalscheiding.
Algemeen

Aanzienlijk minder restafval in het eerste kwartaal

De extra inspanningen om de hoeveelheid restafval in De Bilt terug te brengen, leveren aansprekende resultaten op. Het ingezamelde gewicht daalde van ruim 2,1 miljoen kilo in de eerste drie maanden van 2017 naar bijna 1,5 miljoen kilo in dezelfde periode dit jaar, een daling van ruim 30%. De verwachting is, dat deze daling zich dit jaar zal doorzetten wanneer alle ondergrondse verzamelcontainers zijn geplaatst.

Wethouder Anne Brommersma van Milieu is verheugd over het effect van de nieuwe manier van afval inzamelen: 'Ik wil vooral onze inwoners bedanken, die hun best doen om thuis hun afval zo goed mogelijk te scheiden. De grondstoffen, die we buiten het restafval houden, zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), maar ook groente-, fruit- en tuinafval (GFT), laten we recyclen. We leveren daarmee met zijn allen een substantiële bijdrage aan het milieu. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we onze doelstelling om de hoeveelheid restafval per persoon per jaar in het jaar 2020 zullen hebben gehalveerd van 200 naar 100 kilo'.

Tweeënhalf keer zoveel PMD
De toename van de ingezamelde hoeveelheid PMD komt tot nu toe vooral voor rekening van de huishoudens met een laagbouwwoning. Zij kregen er een aparte PMD-kliko bij. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar scheidden zij in de eerste drie maanden bijna tweeënhalf keer zoveel PMD in: van 131.540 naar 315.340 kilo.

Grondstofcoaches
In opdracht van de gemeente controleerden zogenaamde grondstofcoaches eind april steekproefsgewijs PMD-kliko's in Bilthoven en spraken daarover met inwoners. Deze inspecteurs, die kunnen bogen op hun ervaring in veel andere gemeenten, vonden de kwaliteit van de PMD erg goed. Uit het hoge percentage PMD-kliko's langs de straat concludeerden zij, dat er een grote bereidheid is om afval te scheiden. Wel viel het op, dat er regelmatig hard plastic zoals emmertjes tussen het PMD-afval zat. De grondstofcoaches noemen dat een onbewuste fout, want 'het is toch van plastic?'. De nieuwe PMD-folder zal dat helpen voorkomen. Deze bevat een opsomming van plastic verpakkingen.

Ondergrondse containers
Vanaf 21 mei vervangt de gemeente alle bovengrondse verzamelcontainers voor grotere ondergrondse containers voor restafval en PMD. Bij de ondergrondse containers komt een groene kliko te staan voor etensresten en groente- en fruitafval uit de keuken. Om het scheiden daarvan te vergemakkelijken, is op de Milieustraat in De Bilt een gratis GFT-bakje af te halen. De verwachting is, dat de laatste ondergrondse verzamelcontainer in juli van dit jaar zal zijn geplaatst. Alle ondergrondse verzamelcontainers voor restafval in de gemeente worden geschikt gemaakt voor toegang met behulp van een nieuwe milieupas. De gemeente verstrekt deze pas de komende maanden eenmalig gratis aan alle huishoudens, inclusief een informatiefolder. Alles over PMD, GFT, ondergrondse verzamelcontainers, de nieuwe milieupas en meer vindt u op debilt.nl/afval.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>