Logo vierklank.nl
Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt: Voor Daniëlle Janssen, v.l.n.r. voor Carla Roossen, Marijke Drieenhuizen, Tonny Bitter, Hanneke Toemen, Fenny de Graaf (ondersteuner), achter Joep van der Linden, Hans Voogt, Kees Floor, Yvonne Wesselink, Ad van Zijl, Ritie van Rooijen, Hafid Sedoukki en Bart van den Dolder.
Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt: Voor Daniëlle Janssen, v.l.n.r. voor Carla Roossen, Marijke Drieenhuizen, Tonny Bitter, Hanneke Toemen, Fenny de Graaf (ondersteuner), achter Joep van der Linden, Hans Voogt, Kees Floor, Yvonne Wesselink, Ad van Zijl, Ritie van Rooijen, Hafid Sedoukki en Bart van den Dolder.
Algemeen

Experiment klant-ervaringsonderzoek Wmo

door Henk van de Bunt

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) zijn gemeenten verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar cliëntervaringen. Over het in 2017 uitgevoerde onderzoek informeerde het College de gemeenteraad via het Mededelingenblad in oktober jl. Het onderzoek is gericht op uitsluitend de gebruikers van een maatwerkvoorziening op basis van de Wmo, zoals een rolstoel of de hulp bij het huishouden.

In de afgelopen jaren bleek de onderzoekrespons weliswaar representatief, maar lager dan het landelijk gemiddelde. Omdat bovendien de uitkomsten van het onderzoek naar het oordeel van het College onvoldoende gegevens opleveren, heeft het in overleg met de andere gemeenten in de samenwerkingsregio Zuid Oost Utrecht besloten om in 2018 geen onderzoek uit te voeren.

Experiment
Intussen experimenteert de gemeente Utrecht met een nieuw ervaringsonderzoek 'De cliëntervaring-wijzer'; een onderzoek dat dieper gaat dan het huidig onderzoek en een bredere doelgroep kan betrekken dan enkel de gebruikers van een maatwerkvoorziening. De uitkomsten van de cliëntervaring-wijzer zijn daarom volgens het College beter bruikbaar. Zodra deze medio 2019 beschikbaar zijn voor de gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht, zal het College de cliëntervaring-wijzer inzetten voor het cliëntervaring-onderzoek.

Verrast
Het dagelijks bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt (Marijke Drieenhuizen, Hans Voogt en Ad van Zijl) reageert bij monde van Ad van Zijl: 'Wij zijn verrast door het besluit van de gemeente om geen onderzoek naar cliëntbeleving te doen in 2018. Formeel is die verplichting tot jaarlijks onderzoek er wel. De aanleiding om dit onderzoek niet uit te voeren is het starten van een experiment, waarbij een bredere doelgroep naar de ervaringen wordt gevraagd. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een experiment opgezet. Wanneer een beter onderzoek leidt tot betere gegevens en ervaringen vanuit de doelgroep, dan begrijpt de Adviesraad dat. Maar wij hebben op dit moment geen inzicht in die onderzoeksopzet. De Adviesraad zal de wijze van communicatie hierover bij de gemeente aankaarten en vragen inzicht te verschaffen in het Utrechtse Experiment'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>