Het tot Brandweerkazerne verbouwde voormalige kerkgebouw, In de voorgevel (aan de Nieuwstraat) zijn nog de oorspronkelijke kerkramen aanwezig en de aanpalende woningen zijn anno 2018 er ook nog. Aan de zuidzijde is de Molenkamp gerealiseerd
Het tot Brandweerkazerne verbouwde voormalige kerkgebouw, In de voorgevel (aan de Nieuwstraat) zijn nog de oorspronkelijke kerkramen aanwezig en de aanpalende woningen zijn anno 2018 er ook nog. Aan de zuidzijde is de Molenkamp gerealiseerd Foto via Frans Hoogeweg uit beeldbank van Historische Kring d’Oude School

Nieuwe naam Volle Evangelie Gemeente De Bilt

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

De Volle Evangelie Gemeente op de Nieuwstraat 47 in De Bilt heeft een nieuwe naam. Adri en Marjolijn van der Mast (leiders sinds november 2008) hierover: 'Onze kerk bestaat al meer dan 50 jaar en daar zijn we heel dankbaar voor. Dat was voor ons ook een reden om aan onze kerk een naam te geven die meer herkenbaar is: Nieuwstraatgemeente VEG De Bilt'.

Adri van der Mast: 'De Nieuwstraat is in de bloemenwijk. Vroeger was ons kerkgebouw de brandweerkazerne van De Bilt. Maar voordat hier de brandweerkazerne stond, heeft er ook al een kerk gestaan. Nu is dit weer een plek waar elke zondagochtend om 10.00 uur een kerkdienst gehouden wordt. Iedere woensdagavond wordt er door een groep gemeenteleden van 19.00 tot 20.00 uur een gebedsdienst gehouden. Men kan een gebedsverzoek in de brievenbus doen en dat zal in dat uur in de bijeenkomst worden betrokken'.

Koffie
Marjolijn van der Mast vervolgt: 'Ook maatschappelijk willen we graag blijven helpen. Dit hebben we in het verleden al gedaan, door kleding te verstrekken aan de mensen van de voedselbank. Er is een nieuwe activiteit op de laatste woensdag van de maanden mei en juni: een koffieochtend. Wij willen hierbij iedereen uitnodigen om bij ons een kopje koffie of thee te komen drinken en op deze manier een gezellige ochtend met elkaar te hebben. Graag nodigen wij anderen daarvoor uit, allereerst op de woensdagen 30 mei en op 27 juni van 10.00 tot 12.00 uur bij de Nieuwstraatgemeente op de Nieuwstraat 47 in De Bilt'.

Ontstaan
In publicaties van de Historische Kring in De Bilt is te lezen over de geschiedenis van kerk en het kerkgebouw. De gemeente is in 1965 als huiskring begonnen. Omdat deze huiskring groeide, werd er vanaf september 1969 een zaal gehuurd in 'De Meteoor' aan de Planetenbaan. Dit was een in 1961 tot noodkerk verbouwde schuur, oorspronkelijk bestemd voor de St. Laurensparochie. Ook de Hervormde Wijkgemeente heeft tot 1964 de schuur als noodkerk gebruikt. Vanaf 1974 maakte de Volle Evangelie Gemeente ook nog gebruik van een voormalig Ned. Hervormd wijkgebouw aan de Vinkenlaan in Bilthoven.

Al eerder een kerkgebouw
De inmiddels zelf ook overbodig geworden Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg Zuid 49 werd in 1923 in gebruik genomen, omdat het eerste kerkgebouw aan de Nieuwstraat van de Gereformeerde Kerk te klein was geworden. Al had de Afscheiding in 1834 plaatsgevonden, in De Bilt zou het tot 1887 duren voordat er een gereformeerde gemeente werd opgericht. Er werd toen door de gereformeerden gekerkt in het Steegje van Van Santen. Gijsbertus van Santen had drie arbeiderswoninkjes, die tot kerkruimte waren omgebouwd, beschikbaar gesteld. Van een toren was geen sprake en een luiklok zal er dus evenmin geweest zijn. In 1901 werd dit kerkgebouw in de Nieuwstraat betrokken. Deze ruimte was door de groei van het aantal leden na een aantal jaren echter te klein geworden en dat leidde tot de bouw van Immanuelkerk. Het kerkgebouw aan de Nieuwstraat raakte buiten gebruik.

Brandweerkazerne
Het gebouw, dat de Volle Evangelie Gemeente De Bilt in 1994 in gebruik nam, staat nu op deze plek. Het oude (Gereformeerde) kerkgebouw was voor ƒ 10.000,- aan de burgerlijke gemeente verkocht en werd verbouwd tot brandweerkazerne. In 1972 werd de tot kazerne verbouwde kerk gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe grotere brandweerkazerne. Na het gereedkomen van de kazerne aan de Leyenseweg werd die in de Nieuwstraat nog maar gedeeltelijk als zodanig gebruikt. De boven-ruimte werd verhuurd aan de Biltse Harmonie, totdat de Volle Evangeliegemeente de mogelijkheid kreeg het gebouw te kopen. Na interne verbouwing werd de kerkruimte in 1994 in gebruik genomen. Opmerkelijk is de grote doopvont die de kerk bezit. Moest men voordien voor wat betreft het dopen gebruik maken van het zwembad, nu is dat in eigen kerk mogelijk. Een kerktoren met luidklok is het nooit geworden.

De Nieuwstraatgemeente VEG De Bilt op de hoek van de Molenkamp en de Nieuwstraat in De Bilt.