Logo vierklank.nl
Algemeen

Nieuwe passen voor toegang tot centrale afvalinzameling

Als onderdeel van het uitvoeringsplan Afvalinzameling 2016 - 2020 worden de bovengrondse verzamelcontainers (afvalcocons) en de inpandige rolcontainers voor huishoudens in hoogbouwwoningen vervangen door ondergrondse afvalcontainers. Naast de voorzieningen voor het restafval komen er voorzieningen voor gescheiden inzameling.

In de centrumgebieden plaatst de gemeente ondergrondse containers ter vervanging van de inzameling van losse afvalzakken. Aanvankelijk dacht het College de toegang tot de ondergrondse voorzieningen te regelen via de al in gebruik zijnde milieupassen voor de toegang tot de Milieustraat. Intussen is gebleken dat het huidige systeem van passen en lezers is verouderd en blijkt dat in de loop der jaren veel huishoudens de milieupas zijn kwijtgeraakt.

In de markt zijn intussen systemen beschikbaar die ten opzichte van ons huidige systeem voordelen bieden, zoals de voorbereiding op de toekomstige bediening via bankpas of smartphone en het aansluiten van een sensor die signaleert wanneer een container moet worden geleegd. Het College heeft daarom besloten om het huidige systeem van milieupassen te vervangen en ieder huishouden eenmalig een nieuwe pas te verstrekken. Zodoende zijn alle huishoudens weer voorzien van een pas en voorbereid op de komst van de ondergrondse containers. De investering in de nieuwe passen is gedekt door eerder bij een raadsbesluit ter beschikking gesteld krediet.

HvdB

Meer berichten