Vissen met korting

Algemeen Algemeen

Hengelsportvereniging De Bilt viert dit jaar haar 45 jarig bestaan. Een klein groepje mannen geïnteresseerd in de hengelsport besloot op 14 oktober 1973 tot het oprichten van een hengelsportvereniging, de HSV de Bilt. Het jubileum is aanleiding tot een kortingsactie voor de jeugd.

In 1973 was er nog geen landelijk geldige Vispas en de vereniging had geen eigen water. Door aansluiting bij de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht kon er in voldoende water gevist worden. Het enthousiasme en activiteiten voor jong en oud zorgde voor een flinke toeloop van veel inwoners uit de toenmalige gemeenten De Bilt en Maartensdijk.

Visles
HSV De Bilt zorgde voor jeugdactiviteiten o.a. tijdens de sportvakantieweek en voor visles. Mede dankzij sponsoren kon jaarlijks met een bus vol ouderen een heerlijke visdag met lunch aan de Maarsseveense plassen worden aangeboden. De hengelsportvereniging ging ook als een van de eerste verenigingen over tot een uitwisseling in het kader van de stedenband met Coesfeld. Een activiteit die jarenlang werd volgehouden tot de kosten noopten tot stoppen.

Grote belangstelling
De toeloop van leden creëerde ook belangstelling voor andere onderdelen van de hengelsport zoals het vliegvissen en vliegbinden. Heel wat toenmalige leden stelden hun huis open voor clubbijeenkomsten tot het ten gevolge van de grote belangstelling niet meer aan huis kon. Vooral deze gezellige bijeenkomsten maakten dat er een flink ledenbestand aan vliegvissers is ontstaan. Het clubje met 150 leden is uitgegroeid tot een flinke vereniging met 650 leden. Tegenwoordig worden twee keer per maand in een prachtige accommodatie in de gemeente Houten activiteiten voor vliegvissers gehouden. Ook niet -leden kunnen aan deze activiteiten deelnemen. Ondanks dat het fantastisch gaat, mist de HSV De Bilt jeugdleden.

Jeugd
Kinderen in de leeftijd van 13 jaar of jonger jaar mogen met een hengel in vele wateren vissen zonder vergunning. Als enige voorwaarde geldt, dat een volwassen met de juiste visdocumenten hen begeleidt. Bij HSV De Bilt is er een flink aantal mogelijkheden voor een aantrekkelijke prijs (jeugd-)lid te worden. Zie http://hsvdebilt.mijnhengelsportvereniging.nl.

!