Logo vierklank.nl
V.l.n.r. Madeleine Bakker-Smit en Anne Brommersma: ‘In de verschillende raadsbijeenkomsten hebben we weinig enthousiasme voor deze combinatie ervaren’.
V.l.n.r. Madeleine Bakker-Smit en Anne Brommersma: ‘In de verschillende raadsbijeenkomsten hebben we weinig enthousiasme voor deze combinatie ervaren’.
Politiek

Formatie De Bilt mislukt

door Henk van de Bunt

'Na één week formeren is duidelijk geworden, dat de beoogde coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA geen vertrouwen meer heeft van CDA en GroenLinks', zo verwoordt VVD-onderhandelaar en fractievoorzitter Fred van Lemmen het mislukken van de formatieonderhandelingen voor een nieuw College in een uitgegeven persbericht.

Van Lemmen: 'Volgens het CDA en GroenLinks is het vertrouwen in deze coalitie verdwenen. VVD en PvdA zijn verbaasd over deze gang van zaken, aangezien eerder deze week alle partijen in de eerste werksessie nog het vertrouwen uitspraken in deze coalitie. Dit ondanks de smalle basis van 14 van de 27 zetels'. In een gesprek tussen de vier voormalige lijsttrekkers ( Madeleine Bakker-Smit (CDA), Anne Brommersma (GroenLinks), Krischan Hagedoorn (PvdA) en Fred van Lemmen (VVD) dit weekeinde deelden CDA en GroenLinks aan VVD en PvdA mee, 'de stekker' uit deze coalitie-onderhandelingen te trekken.

Formateur
VVD fractievoorzitter Fred van Lemmen heeft zijn bevindingen gerapporteerd aan de formateur, de heer Rudi Boekhoven, die hierna zijn ontslag heeft aangeboden bij burgemeester Sjoerd Potters. Fred van Lemmen hierover: 'Het is uitermate teleurstellend, dat in deze fase waarin volop gewerkt werd aan de inhoud van het coalitieakkoord deze conclusie nu wordt getrokken'. In de komende dagen zal duidelijk worden hoe nieuwe informatiegesprekken vorm worden gegeven. De VVD heeft de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad geadviseerd om een externe informateur dit te laten oppakken.

GroenLinks en CDA
In een gezamenlijk persbericht geven GroenLinks De Bilt en CDA De Bilt-Maartensdijk aan inderdaad in een gesprek met de onderhandelaars van VVD en PvdA aangegeven te hebben niet verder te willen gaan met de besprekingen gericht op de vorming van een nieuw college: 'Een coalitie van deze 4 partijen zou de kleinst mogelijke meerderheid betekenen (14 van de 27 zetels). GroenLinks en CDA hebben meegewerkt aan het onderzoek naar deze voorkeurscoalitie van informateur Fred van Lemmen (VVD), mede omdat de informateur streefde naar een breed draagvlak voor deze coalitie binnen de raad. Inmiddels is gebleken dat de noodzakelijk geachte steun in de gemeenteraad voor deze combinatie nog ver weg is. Daarmee vinden GroenLinks en CDA dit een te smalle basis voor een stabiele coalitie'.

Teleurgesteld
Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA De Bilt over deze stap: 'We zijn teleurgesteld over deze stap van het CDA en GroenLinks. Wij waren samen bezig met het vormen van een brede coalitie, die de echte problemen van deze gemeente aan zou pakken, zoals het tekort aan betaalbare woningen, het zwembad-probleem, de gestegen werkeloosheid en verbetering van de lokale zorg'.


 

Meer berichten