Logo vierklank.nl
 Defilé langs de kransen en het monument bij Fort De Bilt in 2017.
Defilé langs de kransen en het monument bij Fort De Bilt in 2017. (Foto: Claudia Junge-Dijkman)
Algemeen

Oorlogsslachtoffers worden herdacht

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien herdacht. In de gemeente De Bilt vinden meerdere herdenkingen plaats.

door Henk van de Bunt

Op Fort De Bilt, vlakbij verkeersplein de Berekuil, zijn in de oorlog tussen '42 en '45 honderdveertig mannen uit heel Nederland door de Duitse bezetter gefusilleerd. Na de Waalsdorpervlakte is Fort De Bilt de plek waar de nazi's de meeste gevangenen executeerden. Op Fort de Bilt wordt altijd op de zaterdag voorafgaand aan de 4de mei de herdenking gehouden.

Gerdi Verbeet
Zaterdag 28 april vanaf 19.30 uur vindt de herdenking plaats, het hek aan de Biltsestraatweg 170, Utrecht is vanaf 18.30 uur open. Tijdens deze herdenking zal oud-Tweede Kamervoorzitter en thans voorzitter van het 4 en 5-meicomité, mevrouw Gerdi Verbeet, de spreker zijn. De Commissaris van de Koning en de burgemeesters van Utrecht en De Bilt zullen kransen leggen en de leerlingen van groep 8 van de Daltonschool Rijnsweerd adopteerden het monument op de executieplaats en zullen gedichten voordragen. Op de herdenking komen nabestaanden uit het hele land en dit jaar wordt door de Verzetsgroep Veen uit Noord-Brabant de krans namens de nabestaanden gelegd. Iedereen die deze ingetogen en intieme herdenking wil bijwonen is van harte welkom.

Herdenking Bilthoven
De herdenking in Bilthoven vindt op 4 mei plaats bij het monument bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg-Zuid 173. Om 19.35 uur vertrekt de stille tocht vanuit hoek Soestdijkseweg-Zuid / Kortelaan en vanuit hoek Soestdijkseweg-Zuid / Antonie van Leeuwenhoeklaan naar het monument bij gemeentehuis Jagtlust. Daar klinkt het Taptoe-signaal en aansluitend zijn er twee minuten stilte, gevolgd door twee coupletten van het Wilhelmus. Leerlingen van de Groen van Prinstererschool ontsteken het herdenkingsvuur, burgemeester Sjoerd Potters spreekt enkele woorden, er is een muzikaal intermezzo door Julia Bronkhorst en een toespraak van de heer Henry Kalb, wiens vader ondergedoken gezeten heeft bij de familie Bakker, waarvan de enige nog levende zoon in Bilthoven woont. In 2016 heeft de familie Bakker hiervoor postuum een Yad Vashem-onderscheiding ontvangen. Na opnieuw een muzikaal intermezzo door Julia Bronkhorst draagt de heer Moolenaar een gedicht voor en zijn er kransleggingen.

Herdenking Maartensdijk
Vrijdag 4 mei zal wethouder Madeleine Bakker-Smit om 19.00 uur de bijeenkomst in de Kerk van St. Maarten (Nachtegaallaan) openen en zullen Florus van Amerongen en Bertine Oostveen-de Rooy namens resp. zijn vader en haar grootvader in verhalende vorm bijdragen leveren. Het slotwoord zal worden uitgesproken door pastor Gerard de Wit. Er is een muzikale bijdrage van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk. Na een stille tocht naar het Maertensplein zullen er bij de vlag koralen worden gespeeld door muziekvereniging Kunst en Genoegen. Deze muziekvereniging verzorgt ook de begeleiding bij het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, na de traditionele twee minuten stilte voor over- en herdenking. Tot slot zal er nog een gedicht worden gelezen en is er een mogelijkheid voor koffie/thee bij Servicecentrum Maartensdijk in Dijckstate aan het Maertensplein.

Meer berichten