Logo vierklank.nl
Algemeen

Basistraining voor vrijwilligers terminale zorg

Op 30 en 31 mei organiseert VPTZ de Biltse kernen een basistraining voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Deelnemers worden opgeleid om 1 of meerdere dagdelen per week ondersteuning te bieden in de laatste levensfase van ongeneeslijk zieke patiënten en ouderen om mantelzorgers te ontlasten. Aanmelden voor de basistraining kan tot 9 mei.

VPTZ vrijwilligers brengen rust, bieden een luisterend oor, helpen bij eten, drinken en toiletbezoek. Ook een handmassage of een wandeling behoort tot de mogelijkheden. Vrijwilligers zijn er voor de patiënt en diens naasten, thuis en in zorginstellingen. Tijdens de inzetten wordt men begeleid door de coördinator. Bij de maandelijkse thema-avonden is er aandacht voor scholing, verdieping en worden ervaringen gedeeld met andere vrijwilligers.

Ervaring
Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in de verzorging of verpleging prettig maar niet vereist. Wel een open houding, betrokkenheid en gevoel voor wat nodig is. Geïnteresseerden kunnen voor nadere informatie en aanmelding contact opnemen met Geza Mobers, coördinator VPTZ de Biltse kernen, tel 06 13429515. www.vptz-debiltsekernen.nl

Meer berichten