Logo vierklank.nl
Veel omwonenden maken zich zorgen over het vele verkeer en de stijgende geluidsoverlast
Veel omwonenden maken zich zorgen over het vele verkeer en de stijgende geluidsoverlast
Sport

Groeiende weerstand tegen opblaashal Voordaan

door Walter Eijndhoven

Maandagavond 9 april organiseerde het bestuur van Hockeyclub Voordaan in Groenekan een informatiebijeenkomst voor omwonenden teneinde hun plannen toe te lichten voor de realisatie van een tijdelijke zaalhockey opblaashal. Direct omwonenden van de Lindenlaan en de Kastanjelaan uitten onder andere hun zorgen omtrent de verkeersintensiteit in hun straat.

Dankzij de steeds populairdere hockeysport is ook Hockeyclub Voordaan bijna uit haar jasje gegroeid. De vereniging is in vijftien jaar tijd verdrievoudigd in aantal leden naar 1.860 leden nu. Het stijgende aantal verkeersbewegingen door brengende en halende ouders heeft nu haar grens bereikt, volgens omwonenden.

Vergunningstraject
Allereerst maakte bestuurslid Frits van Ingen de belangstellenden duidelijk dat nog niets is besloten en dat alleen is gesproken met de gemeente. Het vergunningstraject is nog lang niet in zicht. De hal, waarover het gaat, is 55x44 meter, met een hoogte van 10 tot 12 meter en in gebruik van eind november tot eind februari. De twee opties v.w.b. de plaats van de blaashal zijn: naast het clubhuis of naast het bos.

Omwonenden
Van Ingen: 'Voordat wij ook maar beginnen met de mogelijke realisatie van een blaashal, willen wij van omwonenden weten hoe zij hierin staan; daarom informeren wij hen vanavond en vragen wij feedback. Natuurlijk heeft een blaashal consequenties voor de directe omgeving, zoals de extra verlichting en de hogere verkeersintensiteit in de buurt: op zaterdag en zondag tussen 9.00 en 21.00 uur en doordeweeks tussen 16.00 en 23.00 uur, met een continu geluid van 60 decibel (gelijk aan het geluid van een vaatwasmachine)'.

Verkeerscommissie
Ondanks de gematigde geluiden vanuit het bestuur, maken bewoners zich grote zorgen. 'Voordaan kàn groeien, maar hoeft dat niet', geeft bezorgde omwonende Rob Zuiderhoek aan. Veel omwonenden vinden dat de hockeyclub voor het dorp moet blijven en niet teveel leden moet trekken vanuit voornamelijk Utrecht. Verder maken zij zich grote zorgen over de infrastructuur. Het verkeer in de Lindenlaan en de Kastanjelaan loopt vast. Wat gaat de club daaraan doen? Vanuit de bewoners worden, naast de verkeersintensiteit en parkeerproblematiek, ook grote zorgen geuit over geluidsoverlast. Tijdens de informatieavond werd door de bewoners voorgesteld een verkeerscommissie in te stellen. Volgens Van Ingen is de boodschap duidelijk vanuit de omwonenden. Van Ingen: 'Wij buigen ons over alle problemen en gaan op zoek naar alternatieven'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>