Logo vierklank.nl
De duim van spreekstalmeester Anne Doedens ging op 25 maart terecht omhoog voor de Groenhorst-jongeren en hun begeleidster Monique Neppelenbroek.
De duim van spreekstalmeester Anne Doedens ging op 25 maart terecht omhoog voor de Groenhorst-jongeren en hun begeleidster Monique Neppelenbroek.
Algemeen

Vrijwilligers gaven jubileum glans

De Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) en de Historische Kring D' Oude School (HK) in De Bilt vierden in 2017 dat ze respectievelijk 30 en 25 jaar geleden waren opgericht. De vele jubileumactiviteiten konden gerealiseerd worden dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

door Henk van de Bunt

Woordvoerder namens de beide jubilarissen is Paul Meuwse, voorzitter van de HK: 'De festiviteiten startten op 25 maart 2017 met een feestelijke bijeenkomst in de Mathildezaal in Jagtlust, waar zo'n 100 belangstellenden een film over het ontstaan van de plaats De Bilt bekeken. Deze was gemaakt door leerlingen van het toen nog geheten Groenhorstcollege (thans Aeres VMBO) in Maartensdijk. Wnd. burgemeester Verkerk en oud-collega's Diepenhorst, Panis en Tchernoff gingen een paneldiscussie aan. Ook de canons van Maartensdijk en De Bilt gingen de lucht in'.

Fietsen
In april werd een fiets-app gelanceerd waarbij men al fietsend informatie krijgt over de plek waar je op dat moment bent. Deze app werd geactiveerd door de op dat moment juist aangetreden burgemeester Sjoerd Potters. Hij was het ook die in mei de grote rondreizende tentoonstelling 'Honderd jaar Bilthoven' opende. De andere kernen Hollandsche Rading, Groenekan, Maartensdijk, Westbroek en De Bilt hadden door het jaar heen een tentoonstelling specifiek over die kern. In oktober zag het boek Honderd jaar Bilthoven het levenslicht. Burgemeester Sjoerd Potters, de 100 jarige mevrouw Werner, de 94-jarige Gijs Vonk (94) en de kleindochter van de oprichter van Inventum als ook de directie van Inventum namen de eerste exemplaren op 11 oktober 2017 in ontvangst. Het boek is inmiddels uitverkocht (totaal 1750 exemplaren gingen over de toonbank). Ook werd gedacht aan de spelende mens: zgn. zes-kernen-kwartet werd uitgegeven en verkocht.

Basisschool
De leerlingen van de basisschool zetten in samenwerking met Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht een portretfotoproject op, waar 12 basisscholen in de gemeente aan deelnamen. Portretfoto's die de leerlingen maakten o.l.v. een beroepsfotografe werden een maand lang tentoongesteld in Het Lichtruim. Alle activiteiten in het jubileumjaar waren goed te volgen op de actueel gehouden website www.vanzoddetotpleisterplaats.nl  Maar ook in de lokale pers - met name in De Vierklank - werd heel veel aandacht besteed aan de verschillende activiteiten. In deze krant, als ook in De Stadspers, verschenen mooie historische verhalen.

Vrijwilligers
Paul Meuwse: 'De hierboven genoemde activiteiten kregen gestalte dankzij de hulp van ruim zestig vrijwilligers uit alle kernen. Zij zorgden voor de samenstelling en opbouw van de tentoonstellingen in de verschillende kernen. De redacteuren van het boek 'Honderd jaar Bilthoven' hadden van te voren nooit bedacht  hoeveel tijd en energie er nodig was voor het uitgeven van het boek. Eén jubileumactiviteit hebben we nog niet kunnen realiseren: een film / tv-serie over de historie van onze gemeente. De ideeën zijn er. Het knelpunt was de financiering; er is zoveel licht aan het einde van de tunnel, dat wij voorzichtig kunnen uitzien dat het dit jaar toch nog tot uitvoering van het idee kan komen'.

Fondsen
Dat de historische verenigingen al die activiteiten konden organiseren is mede dankzij de financiële steun van de middenstand in Bilthoven, de gemeente De Bilt, Van Ewijckfonds van Oostbroek De Bilt Fonds, Stichting Carel Nengermanfonds, K.F. Heinfonds, Stichting Mens en zijn Natuur, Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Elise Mathildefonds.

Meer berichten