Logo vierklank.nl
De vertrekkende raadsleden worden ook nog in de bloemetjes gezet.
De vertrekkende raadsleden worden ook nog in de bloemetjes gezet.
Politiek

Onderscheidingen voor niet terugkerende raadsleden

door Guus Geebel

Tien gemeenteraadsleden keren niet terug in de nieuwe raad. Dinsdag 27 maart nam de zittende raad afscheid van hen. Sommigen hadden er zelf voor gekozen te stoppen, voor anderen waren hun partij of de kiezers er oorzaak van. Een commissie uit de raad onderzocht de geloofsbrieven van de nieuwgekozen raadsleden en verklaarde op basis van de opgemaakte processen-verbaal de verkiezingen rechtmatig.

Burgemeester Sjoerd Potters zegt in zijn openingswoord de vertrekkende raad te hebben leren kennen als een energieke raad. Dat zorgt voor enige hilariteit. Met goede omgangsvormen en hoffelijkheid ging het wel eens mis, maar de burgemeester vindt toch dat de raad veel moeite heeft gestopt in het beter met elkaar omgaan. 'U bent als raad de spiegel voor de samenleving.' Hij gaat vervolgens in op een aantal zaken die deze raadsperiode bereikt zijn.

Koninklijke Onderscheidingen
Aan vier personen reikt de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding uit. Zij worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nico Jansen nam op 30 november 2017 afscheid als raadslid. 'Je bent toen al toegesproken, maar het afscheid is zo snel ingegaan, dat je niet kon worden bedankt met de onderscheiding die je verdiende', aldus de burgemeester. Frans Poot begon in 1995 als raadslid. 'We nemen met hem afscheid van een ervaren rustige volksvertegenwoordiger.' Potters noemt hem een innemend en enthousiast persoon en prijst zijn positieve mensbeeld. 'Altijd weten wat er onder de bevolking leeft en voor iedereen aanspreekbaar.' Potters noemt ook nevenactiviteiten zoals zijn inzet voor het Platform Respectvol Samenleven. Anne de Boer en Tiny Middleton nemen beiden na 12 jaar en 2 weken afscheid van de raad. De burgemeester typeert De Boer als analytisch, authentiek en scherpzinnig. 'Je bent een raadslid met veel ervaring in de gemeente en de regio. Democratie, dialoog en duurzaamheid zijn de kenmerken die jou typeren in je raadswerk en die je altijd centraal stelt.' De burgemeester noemt de betogen van Tiny Middleton helder. 'Als je sprak was het altijd goed voorbereid en weloverwogen. Je ging nooit voor de meest populaire stellingname. Jouw heldere analyse en inhoudelijk andere geluid in de raad waren mooie toonladders in de symfonie van De Bilt, maar ook letterlijk hoorden we een ander rustig geluid. Je bent warm en hartelijk en had als raadslid goede contacten.'  

Gemeentelijke onderscheidingen
Arie-Jan Ditewig werd al eerder Koninklijk onderscheiden en ontvangt bij zijn afscheid de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt. Burgemeester Potters schetst de betekenis van Ditewig voor de Biltse gemeenschap als raadslid en wethouder. 'Mede door jouw inzet hebben we twee prachtige tunnels gekregen.' Ook vier anderen ontvangen de Chapeaupenning. Over Kees Lelivelt zegt de burgemeester: 'Je hebt in de vier jaar als raadlid en fractievoorzitter onder moeilijke omstandigheden een klus moeten klaren, met het vertrek van een wethouder en de overgang van coalitie naar oppositie.' Potters noemt Lelivelt doelgericht en wars van politieke spelletjes. 'Hanneke de Zwart heeft zich als een no-nonsense commissievoorzitter Burger en Bestuur ingezet en heeft veel stemmen van de kiezer gekregen', aldus de burgemeester. 'Je bent heerlijk tegendraads en eigenzinnig.' Potters noemt Bertus Voortman een door en door goed en integer mens. 'Jouw passie voor het welzijn voor de medemens is bewonderenswaardig.' Vanetta Smit noemt hij slim, toegankelijk, hoffelijk en verbindend. De burgemeester wil haar vertrek niet beschouwen als een definitief afscheid en hij zegt daarom tot ziens. Sjoerd Potters heeft de authenticiteit van Johan Stekelenburg altijd erg gewaardeerd. 'Je spreekt vanuit je hart en je taal is duidelijk en helder. Je bent zelf politicus maar je kunt je erg storen aan politiek taalgebruik dat weinig duidelijkheid geeft of waar om de hete brij heen wordt gedraaid. Je vindt iets en spreekt het op een duidelijke manier uit waardoor je meer volksvertegenwoordiger bent dan je zelf denkt.' Johan wilde geen onderscheiding voor het raadswerk dat hij heeft verricht. Hij vindt het een taak die geen schouderklopje nodig heeft. Cees Beringen was niet aanwezig. Van hem neemt de burgemeester later afscheid. Potters dankt ook de commissieleden.

Lofredes
De vertrekkende raadsleden worden vervolgens toegesproken door hun collega's. Achtereenvolgens zijn dat Anne Brommersma, die Anne de Boer toespreekt, Han IJssennagger spreekt Tiny Middleton liefdevol toe. Anne Doedens houdt ter ere van Arie-Jan Ditewig een laudatio met veel poëzie, waaronder een gedicht van Constantijn Huygens. Christiaan van Nispen tot Sevenaer richt het woord tot Kees Lelivelt. Dolf Smolenaers spreekt de vier vertrekkende fractieleden van D66 toe: Frans Poot, Vanetta Smit, Bertus Voortman, die hij een schat van een man noemt, en Hanneke de Zwart. Menno Boer richt zijn woorden eerst tot alle vertrekkende raadsleden en dan tot fractiegenoot Johan Stekelenburg. Dan is het woord aan de vertrekkende raadsleden Frans Poot, Anne de Boer, Tiny Middleton, Kees Lelivelt, Bertus Voortman, Hanneke de Zwart, Arie-Jan Ditewig en Johan Stekelenburg, die afsluit met een gedicht. Nico Jansen spreekt als laatste een dankwoord uit.

Meer berichten