Logo vierklank.nl
Natuur & Milieu

Teleurstelling over behandeling kapvergunningsaanvraag

 Twee Douglas-bomen naast de zijgevel van het pand mogen niet gekapt worden.
Twee Douglas-bomen naast de zijgevel van het pand mogen niet gekapt worden.

'Gemeente De Bilt heeft lak aan veiligheid burger'

door Henk van de Bunt

De aandacht die De Vierklank de laatste tijd aan het kapvergunningenbeleid van bomen besteedde was voor een inwoner van deze gemeente aanleiding eens naar de voortgang van zijn vergunningsaanvraag te informeren: 'Helaas was de ervaring niet zo positief'.

Joost Pabst vertelt: 'Een tweetal jaren geleden zijn mijn vrouw en ik verhuisd naar de Sweelincklaan in Bilthoven. Het bevalt ons er prima, maar na de stormen van de afgelopen tijd, waarbij bomen als luciferstokjes knakten zijn we ons er iets minder veilig gaan voelen. Het geval wilt dat een paar meter van onze slaapkamer 2 oude Douglas bomen staan, die normaal al veel taksterfte hebben, maar tijdens de stormen een paar behoorlijke takken verloren en het dak beschadigden. En wanneer die bomen omvallen doen ze dat meestal naar de oostkant toe. Dat betekent in ons geval dat ze pal op het dak belanden, boven op de slaapkamer. Ook is ons verteld, dat door grootschalige kap de gesloten bosstructuur van Bilthoven de afgelopen tijd in hoge mate is opgebroken. Hierdoor waait de wind meer en anders door de overgebleven vrijstaande bomen en is het risico op schade en omvallen van bomen flink toegenomen. Deze situatie schijnt overigens mede ontstaan te zijn door het ruimhartige kapbeleid van de gemeente. Om deze redenen hebben we besloten de Douglas bomen naast ons huis weg te laten halen'

DigiD
Na enig gepuzzel kwam Pabst er achter hoe te handelen: 'Via je DigiD bij de afdeling houtopstand bij het omgevings- en vergunningenloket on line in De Bilt dienden wij een aanvraag in waarbij veiligheid, licht en ruimtelijke overwegingen ons inziens dermate overtuigend zouden moeten zijn, dat zonder dralen een handtekening onder ons verzoek zou worden gezet. Helaas, een dag na de aanvraag kregen we van de casemanager en procesadviseur van het 'gebied groene kernen van het team Bilthoven sociale en ruimtelijke ontwikkeling' een brief met de opmerking, dat men onze aanvraag voor het kappen van houtopstand ontvangen had en tot de conclusie was gekomen dat de aanvraag, getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking. Wij begrepen hieruit dat we aan de slag moesten: foto's maken, toelichting van een deskundige hovenier vragen en op papier zetten, inclusief een situatieschets over de precieze plaats van de bomen en een aanbod om er nieuwe, kleinere boompjes voor in de plaats te zetten. En alles weer via je DigiD versturen. Helaas ging die vlieger niet op. Binnen de gemeentelijke software bleek dit niet mogelijk te zijn. Na een aantal telefoontjes bleek de desbetreffende ambtenaar casemanager en procesadviseur gebied groene kernen van het team Bilthoven sociale en ruimtelijke ontwikkeling, zich bereid te verklaren bij grote uitzondering, ons verhaal aan het dossier toe te zullen voegen'.

Omvallen
'Daarna hoorden we zo'n 2 maanden niets. Geen belletje, geen bezoek, geen vraag, geen onderzoek ter plekke. Totdat 17 maart een brief op de mat viel met de mededeling dat de vergunning geweigerd was. In een essay van maar liefst 2 kantjes concludeert de gemeente 'dat het belang om de houtopstand te behouden zwaarder weegt dan de houtopstand te kappen bij een groot gevoel van onveiligheid bij stormen'. Ook geeft de gemeente aan dat niet duidelijk wordt gemaakt waarom de bomen een gevaar opleveren, 'ze staan er sinds de planting al dicht bij de bebouwing'. Ja lekker, maar dat is inmiddels eeuwen geleden en de gemeente heeft er zelf voor gezorgd dat de situatie in de omgeving sindsdien drastisch gewijzigd is. Je vraagt je trouwens af waar de beoordeelaars wonen, een plek waar geen stormen zijn, waar bomen niet oud worden en niet omvallen? Wellicht dat men toch een keer tijdens een bezoek ter plekke de situatie in ogenschouw had kunnen nemen? Extra teleurstellend, was het ook nog een rekening van 145 euro leges Wabo-kappen werd gestuurd. We zijn benieuwd wat de gemeente doet als de bomen binnenkort weer schade veroorzaken of boven op onze slaapkamer vallen? Neemt de gemeente dan haar verantwoordelijkheid en vergoedt ze de schade? Of moeten bomen straks een vergunning hebben (aangevraagd) om te mogen (om)vallen?'

Meer berichten