Logo vierklank.nl
 De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.
De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. (Foto: Henk van de Bunt)
Politiek

Laatste raadsvergadering eindigt met motie van wantrouwen

Op verzoek van Fractie Schlamich, VVD, PvdA en SP werd op 20 maart een extra vergadering over het zwembad Brandenburg gehouden. Het was de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling, waarbij Hester Visser uit Maartensdijk Gast van de Raad was. Aan het eind diende Krischan Hagedoorn een motie van wantrouwen in die werd verworpen.

door Guus Geebel

De behandeling van het onderwerp begint met een aantal insprekers. Johan L'Honoré Naber doet dat voor de gebruikersgroepen Ouder en Kind zwemmen en de Stichting Samen Verder.'Voor het Ouder en Kind zwemmen is een verwarmd bad van 32° nodig met een aflopende bodem. Het gaat om een kwetsbare groep die recht heeft op goed zwemonderwijs. Voor Samen Verder is zwemmen de enige mogelijkheid om te kunnen sporten.' L'Honoré Naber betwijfelt of Samen Verder in het nieuw te bouwen zwembad het uurtje zwemmen op zaterdagochtend kan behouden. 'Ook is het de vraag of er straks plaats is voor het Ouder en Kind zwemmen.'

Stichting Water
Robert Havekotte is voorzitter van BZC Brandenburg en initiatiefnemer van Stichting Water. Hij vertelt dat het college hem in een brief schrijft het jammer te vinden dat hij weinig vertrouwen heeft in de verstrekte informatie en de toelichting van de aannemer. Havekotte licht toe waarom dat is. 'De gebruikers toonden 14 november aan dat het bad doorverwarmt. Een oplossing werd beloofd. Na drie maanden kregen wij een temperaturentabel zonder activiteiten. Een temperaturentabel zonder activiteiten slaat nergens op. Het verstrekte temperaturenrooster is nergens op gebaseerd en is in strijd met het Plan van Eisen. Het is dus begrijpelijk dat de gebruikers weinig vertrouwen hebben.' Hij vraagt aan te tonen dat het gekozen zwembad qua warmte en diepte het rooster ondersteunt. 'Lukt het echt niet, geef dat dan toe. Het gaat erom of alle gebruikers erin passen en de exploitatie gehaald wordt. Als dat zo is dan zijn wij misschien ontevreden met de gekozen oplossing, maar dan voldoet het nieuwe zwembad aan de uitgangspunten en accepteren wij dat.'

Biltse Sportfederatie
Ineke Stienstra gaat in op de gebrekkige communicatie tot nu toe. Zij vertegenwoordigt het bestuur van de Biltse Sport Federatie (BSF). De BSF pleit ervoor om op zo kort mogelijke termijn de nodige duidelijkheid te geven over het gebruik van het zwembad en de gevolgen voor de exploitatie. Zij vraagt om na te gaan of het nieuwe zwembad voldoet aan de destijds door de gemeenteraad geformuleerde eisen. Stienstra zegt dat niet te verwachten is dat de waterpolovereniging dispensatie verleend wordt voor het nieuwe zwembad. 'Er zal een aparte berekening van de exploitatiekosten moeten worden opgenomen bij de dan te verwachten vermindering van afgenomen uren. Als blijkt dat de uitgangspunten waarop het besluit in januari 2017 genomen is wezenlijke grond blijken te missen dan adviseert zij: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Duidelijkheid
De raad voert daarna een uitvoerig debat. Peter Schlamilch dringt aan op een rooster waarin voor elke dag beschreven staat wie er mag zwemmen, met welke temperatuur en op welke tijden. Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt de vraag of de wethouder bereid is de start van de bouw op te schorten totdat de technische berekeningen er zijn. Hij wil daarna de gevraagde berekeningen in overleg met de gebruikers op een behoorlijke manier afronden. Ook wil hij weten of er in het uiteindelijke plan wijzigingen zijn aangebracht die niet in het oorspronkelijk plan stonden. De PvdA vraagt het college geen onomkeerbare stappen te nemen. Kees Lelivelt (VVD) somt de voordelen van het plan van Stichting Water op en constateert dat de gebruikers daar blij mee zijn. Dolf Smolenaers (D66) zegt moe te zijn van de doorlopende discussie. Johan Slootweg (SGP) vraagt om duidelijkheid. Anne de Boer (GroenLinks) stelt dat het besluit is genomen en nu wordt uitgevoerd.

Randvoorwaarden
Wethouder Ebben Rost van Tonningen zegt niets anders gedaan te hebben dan een democratische genomen besluit van januari 2017 dat paste binnen de randvoorwaarden uit te voeren. 'Alle doelgroepen passen erin, het is duurzaam, het is een hypermodern bad met twee compartimenten waarbij de gevraagde temperaturen kunnen worden gerealiseerd. Dat het bad gebouwd kan worden hebben we willen markeren. Eventuele bezwaren hebben op dit moment geen opschortende werking.' De wethouder stelt dat een aantal partijen en gebruikersgroepen dit plan niet willen. 'Daar heb ik geen oplossing voor. Het stopzetten gaat 1,4 miljoen euro kosten.'

Moties
Krischan Hagedoorn diende vervolgens een motie in waarin hij stelt dat de gemeenteraad er geen vertrouwen in heeft dat wethouder Rost van Tonningen het proces om te komen tot een nieuw zwembad, dat voldoet aan de uitgangspunten van het raadsbesluit, goed en ordentelijk zal voltooien. Na hoofdelijke stemming wordt de motie van wantrouwen verworpen met 11 stemmen voor en 15 tegen. Een motie van Fractie Schlamilch om snel met een compleet en definitief rooster te komen wordt eveneens verworpen.

Meer berichten