Logo vierklank.nl
 Burgemeesters Sjoerd Potters en gedeputeerde mevrouw Maasdam-Hoevers nemen het boekje in ontvangst; v.l.n.r. voorzitter Kees van Leeuwen, Henrike van Geerten, penningmeester Peter van Puijenbroek, secretaris John Bluemink, mevr. Maasdam-Hoevers en burgemeester Potters.
Burgemeesters Sjoerd Potters en gedeputeerde mevrouw Maasdam-Hoevers nemen het boekje in ontvangst; v.l.n.r. voorzitter Kees van Leeuwen, Henrike van Geerten, penningmeester Peter van Puijenbroek, secretaris John Bluemink, mevr. Maasdam-Hoevers en burgemeester Potters.
Algemeen

Vereniging Vrienden van De Biltse Duinen bestaat dertig jaar

Woensdag 14 maart vierde de Vereniging Vrienden van De Biltse Duinen haar dertigjarig bestaan in de oude Raadszaal op Jagtlust in Bilthoven. Ter gelegenheid hiervan ontvingen burgemeester Sjoerd Potters en gedeputeerde mevrouw Maasdam-Hoevers, uit handen van voorzitter Kees van Leeuwen, het boekje 'Touwtrekken om Toegang', een geschiedenis over De Biltse Duinen.

door Walter Eijndhoven

Vanaf begin vorige eeuw leek vrije toegang tot het natuurgebied De Biltse Duinen vanzelfsprekend, maar dat bleek niet algemeen bekend te zijn. Het verhaal 'Touwtrekken om Toegang' beschrijft wat er gebeurt als omwonenden vasthouden aan hun gewoonterecht om te wandelen in 'hun natuur om de hoek'.

Populair
'De Biltse Duinen is een populair natuurgebied in gemeente De Bilt', begint bestuurslid Peter van Puijenbroek zijn verhaal. 'Het gebied bestond niet alleen uit bos en zandverstuivingen, maar ook waren hier een kampeerterrein en een zwembad gevestigd. Omdat er steeds meer huizen rondom De Biltse Duinen werden gebouwd, werd het gebied uiteindelijk een geliefd uitloopgebied voor direct omwonenden'. In 2005 echter keerde het tij voor De Biltse Duinen en omwonenden. Makelaar Guus Boon bood het gebied te koop aan en secretaris van De Biltse Duinen John Bluemink kreeg van de makelaar te horen dat er veel geïnteresseerde kopers zijn en dat wandelaars het centrum van het gebied straks alleen nog per helicopter kunnen bereiken. Van Puijenbroek: 'In die tijd vroeg ik, als bestuurslid, steeds de laatste informatie op bij het kadaster. Via die informatie kwamen wij erachter dat 'het gekochte niet is belast met verplichtingen, zoals de aanwijzing als monument'. Gunstig voor de koper, maar wellicht ook voor ons, als wij dat gebied kunnen behouden als monument'.

Onderzoek
Het bestuur ging op onderzoek uit en stuitte uiteindelijk op een tekst over het beschermen van landschappen (het Europese landschapsverdrag Florence 2000). 'De inleidende tekst zegt dat dit verdrag tegemoet wil komen aan de wens van de bevolking om te kunnen genieten van kwalitatieve landschappen en een actieve rol hierin wil spelen', legt Van Puijenbroek uit. 'Het is daarbij aan de lokale overheid om "omschreven landschappen te beoordelen, rekening houdend met de specifieke waarde die de betrokkenen eraan hechten'. Kijk, met deze tekst konden wij iets. Als wij de gemeente in onze plannen konden betrekken, was het misschien mogelijk De Biltse Duinen tot monument te laten verklaren'.

Zo begint voor de Vereniging een lange weg om het bosgebied De Biltse Duinen te behouden voor omwonenden en recreanten. Het net uitgekomen herdenkingsboekje over De Biltse Duinen beschrijft de hele verdere reis die uiteindelijk leidde tot De Biltse Duinen als beschermd Landschapsmonument en hoe de natuur een speelbal werd om eigen gewin. Nu, dertig jaar later is De Biltse Duinen uiteindelijk een beschermd natuurgebied en kan iedereen blijven genieten van de natuur.


 

Meer berichten