Logo vierklank.nl
Natuur & Milieu

Sporen in het Leijense bos

Fedde vindt ook een plukplaats van een havik, die een houtsnip had gevangen.
Fedde vindt ook een plukplaats van een havik, die een houtsnip had gevangen.

Onder leiding van Margriet, Rob en Roel (deskundigen van het IVN) werd er op 18 maart naar sporen gezocht in het Leijnse bos. 13 volwassenen en 1 jongere trotseerden de ijzige kou en zagen weer heel veel; dassen wissels en hun foerageerplaatsen en plekken waar de sperwer zijn prooi verorbert (op een boomstronk) naast ligplaatsen van de reeën en geursporen van de vos. Fedde ontdekte mierenhopen en braakballen. De veelvuldige aanwezigheid van hulst en taxus duiden op de uitwerpsels van de merel.

Ook werd de 'eetboom' van een zwarte specht ontdekt. Al met al een koude maar leerzame tocht door het bos.     (Wim Westland)

Meer berichten