Logo vierklank.nl
Politiek

De Biltsche Operette……….

Mijn directe betrokkenheid bij de Biltse politiek heeft 8 jaar geduurd. Dan komt er heel veel langs, zoals bijvoorbeeld megalomane zwembadplannen, die gelukkig allemaal zijn gesneuveld.

Maar de het laatste jaar slaat alles, wat betreft de raadsvergaderingen:

Schlamilch ( ex CDA, ex BdB) begon voor zichzelf (letterlijk!) diende zo'n 25 moties in, die vrijwel alle werden verworpen door de Raad met 1 voor en 26 tegen. Hij wil niet samenwerken, hij wil alleen de eigen eer, en bereikt dus niets!Schlamilch Vroeg een extra commissie vergadering aan over de Burgerpeiling, hij kwam er achter dat er ook een verkiezingsavond was in Westbroek en trok zijn verzoek weer in. Opportunisme heet dat!Er is een volgorde van vergaderingen vastgesteld. Deel oppositie, waaronder Schlamilch. Wil volgorde weer omdraaien, namelijk zwembad eerst, vanwege, u raad het al de verkiezingen.De Jong Schouwenburgh dient jl. donderdag vanuit het niets een motie van wantrouwen in tegen Mieras (D66). Het was zichtbaar, dat zijn eigen fractie daar moeite mee had, en ja hoor, na een schorsing werd de motie even zo vrolijk weer ingetrokken. (De J. Sch. staat laag op de VVD lijst)Nog tijdens de lopende 2e Raad van donderdag jl. vraagt Hagedoorn(PvdA) om deze lopende vergadering te stoppen en eerst de zwembad vergadering te houden.  Rondweg absurd.( Je moet toch wat als je laag in de peilingen staat).

En al deze heren zeggen dat ze werken in het belang van de burgers van De Bilt. Ik dacht en denk daar anders over: politiek is de kunst van het haalbare, van het oplossen van problemen, niet van de luidste toeter.

Bertus Voortman (70) bijna ex raadslid D66.

Meer berichten