Logo vierklank.nl
 Op de Driehoek in het centrum van Bilthoven worden extra tijdelijke parkeerplaatsen voor kort parkeren aangelegd.
Op de Driehoek in het centrum van Bilthoven worden extra tijdelijke parkeerplaatsen voor kort parkeren aangelegd.
Algemeen

Meer parkeerplek in centrum Bilthoven

Op de onverharde, tijdelijke parkeerplaats op de zogenaamde Driehoek in het centrum van Bilthoven worden extra parkeerplaatsen aangelegd. De nieuwe, verharde inrichting van dit parkeerterrein wordt deze maand afgerond. In totaal komen hier tijdelijk circa 140 parkeerplaatsen inclusief enkele plekken voor mindervaliden.

Wethouder Hans Mieras: 'Ik ben verheugd over de beslissing van het College om de Driehoek bij station Bilthoven als tijdelijk parkeerterrein in te richten. De aanleg vindt ook nog eens ruimschoots plaats voordat de bouwwerkzaamheden op het Vinkenplein starten'.

Kort parkeren
De parkeerplaatsen op de Driehoek zijn bedoeld voor kort parkeren. Op het Vinkenplein blijft ook tijdens de bouwwerkzaamheden een aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren beschikbaar. Voor lang parkeren kan men terecht op de P+R Jan Steenlaan in Bilthoven.

Tijdelijk
Als onderdeel van de gehele ontwikkeling van het centrum van Bilthoven, zou op het braakliggende terrein bij het station, bebouwing (woningen en winkels) komen. Ontwikkelaars konden hier eind 2015 voorstellen voor indienen. In het voorjaar van 2017 heeft het college besloten deze ontwikkeling aan te houden omdat nog niet goed in te schatten is, wat het effect van deze ontwikkeling zal zijn op de rest van de ontwikkelingen in het centrum. De afgelopen tijd is het terrein beperkt opengesteld voor parkeren en wordt dus nu tijdelijk als volwaardig parkeerterrein ingericht.

Meer berichten