Logo vierklank.nl
 Leerlingen en lijsttrekkers met elkaar in gesprek.
Leerlingen en lijsttrekkers met elkaar in gesprek.
Jeugd

Lijsttrekkers in gesprek met leerlingen Het Nieuwe Lyceum

door Walter Eijndhoven

In samenwerking met BENG en Samen voor De Bilt spraken lijsttrekkers maandagavond 12 maart in het gemeentehuis met leerlingen van 4 VWO van Het Nieuwe Lyceum (HNL). Om zich op het debat met de lijsttrekkers voor te bereiden volgden alle leerlingen op dinsdag 6 maart diverse workshops bij Sweco.

Deze zes workshops (digitalisering, de gezonde en veilige stad, bereikbaarheid, klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie) startten met een toelichting op de zes onderwerpen door experts van Sweco. Daarna bespraken de leerlingen in groepjes hun wensen en ideeën. Wat is belangrijk voor een duurzame toekomst van De Bilt? Wat moeten wij daarvoor doen, of anders doen? Met als uiteindelijk resultaat maatregelen voor een innovatief en duurzaam De Bilt in 2030.

Hoopvol
In navolging van de zes workshops konden zo'n 25 leerlingen in groepjes van gedachten wisselen met 10 lijsttrekkers en hun ideeën nader toelichten over het bereiken van een duurzamer, groener en veiliger De Bilt. Alle lijsttrekkers waren het eens met elkaar over de ambitie, die uitgaat van de jeugd: boetes op afval, afvalscheiding, een veilige gemeente, meer vijvers en waterpartijen aanleggen om regen op te vangen en dat weer uitsproeien over het land in geval van droogte, pak de fiets in plaats van de auto, meer Openbaar Vervoer, elektrische auto's, zonnepanelen op het dak en blijf de gemeenteraadsleden op de huid zitten, ga het gesprek met elkaar aan.

Opvallend
Opvallend is dat veel jongeren hoopvol gestemd zijn voor de toekomst. Gesproken werd ook over afvalscheiding op HNL en, om alvast het goede voorbeeld te geven, komen nog dit jaar 800 zonnepanelen op het dak van HNL. Joanne Penning, directeur van Samen voor De Bilt en Fieke van Leest, die zich bij Sweco bezighoudt met kennisdeling, zijn het erover eens dat gesprekken tussen politici en leerlingen vaker moeten plaatsvinden. En liefst meer dan één keer per (vier) jaar.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>