Logo vierklank.nl
Politiek

Wie is Krischan Hagedoorn?

PvdA Lijsttrekker Krischan Hagedoorn is 44 jaar, getrouwd met Jikke, heeft vier kinderen en woont in de wijk Brandenburg in Bilthoven-zuid. Krischan geniet graag van kamperen en samen lekker koken en is vaak te vinden op De Werkplaats en bij FC De Bilt. Zijn grootste wens is een wereld zonder armoede. Krischan is bekend van zijn strijd voor een nieuw zwembad dat wel voldoet aan de wensen van de Biltse bevolking. Het tij is nog net te keren door nu op een partij te stemmen die wel een modern, passend en beter bad wil, zoals de PvdA.

Wat doet de PvdA voor betaalbaar wonen in De Bilt?
'De wachttijd voor een sociale huurwoning is absurd hoog. Voor ouderen die naar een appartement willen verhuizen vinden hier niks betaalbaars en starters zijn kansloos. De PvdA wil dat er een grote, nieuwe wijk wordt gebouwd, en een kleinere woonwijk nabij bij het RIVM-terrein.'

Kan de PvdA de lokale zorg verbeteren?
'De wachttijden voor de lokale Jeugdzorg lopen op, de WMO-zorg is ondoorgrondelijk en er is nog steeds geen onafhankelijk meldpunt voor klachten. Wij willen dat professionele instellingen beter gaan samenwerken met de vrijwilligersorganisaties zoals stichting Mens. Ook willen we een verlaging van de eigen bijdrage voor de zorg en een verhoging van de uitkering aan chronisch zieken en gehandicapten.'

Lukt het de PvdA om de werkgelegenheid te vergroten?
'Het is lastig om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch werk te vinden. Wij willen een wijkbedrijf oprichten waarin bijstandsgerechtigden mee blijven doen en werkervaring krijgen, bijvoorbeeld door het extra schoonhouden van speelvoorzieningen.'

Wat is nog meer belangrijk in De Bilt?
'Zeker zijn van een fijne wijk is ook belangrijk. De PvdA wil daarom in elke wijk en kern twee keer per jaar een wijkinspectie doen met de inwoners. En ook sport is erg belangrijk. Wij willen er zeker van zijn dat ieder kind kan sporten in onze gemeente.'

Wat zou je de kiezers voor 21 maart '18 nog mee willen geven?
'Denk goed na aan wie u uw stem op 21 maart toevertrouwt. Samen met duizenden anderen bepaalt u wie de 27 leden van onze gemeenteraad gaan worden. Ik hoop dat u voor PvdA De Bilt kiest. Met uw steun kunnen we de grote vraagstukken aanpakken en gemeente De Bilt sterker en socialer maken.'

Meer berichten