Logo vierklank.nl
 Gespreksleider Huub Elders wilde alles weten over het verkiezingsprogramma van de fractieleiders.
Gespreksleider Huub Elders wilde alles weten over het verkiezingsprogramma van de fractieleiders.
Politiek

Politiek café in Hollandsche Rading

Ruiters moeten van de politiek hun eigen (paarden-)vijgen opruimen.

door Walter Eijndhoven

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kwamen woensdag 7 maart vertegenwoordigers van alle Biltse partijen bijeen in restaurant De Paddestoel in Hollandsche Rading. Lijsttrekkers en inwoners uit Hollandsche Rading, Maartensdijk en Hilversum gingen met elkaar in debat over actuele onderwerpen voor Hollandsche Rading.

Op deze drukbezochte avond lichtten de politici hun standpunten toe aan de hand van diverse stellingen. Onderwerpen die langskwamen deze avond waren de geluidsschermen langs de A27, overlast door fijnstof, verkeersveiligheid op onder andere de Graaf Floris V weg en de Tolakkerweg, woningbouw en groenbeheer. Dit alles onder leiding van Huub Elders.

Groenbudget
Alle partijen waren vertegenwoordigd, te weten: Theo Aalbers (Christen Unie), Menno Boer (SP), Madeleine Bakker-Smit (CDA), Anne Brommersma (GroenLinks), Krishan Hagedoorn (PvdA), Fred van Lemmen (VVD), Hans Mieras (D66) Jette Muijsson (Beter de Bilt), Peter Schlamilch (Forza De Bilt), Johan Slootweg (SGP) en Han IJssenagger (Bilts Belang). De eerste stelling die ter sprake kwam was: bent u voor of tegen verhoging van het groenbudget met 10% en meer zeggenschap van de inwoners hierbij? Bijna alle partijen willen het budget verhogen en inwoners meer zeggenschap geven. Menno de Boer (SP) was als enige partij tegen (volgens de SP is 10% echt teveel en doet daarom geen toezegging).

Ouderen
De tweede stelling behandelde het ouderenbeleid. Moeten buren naar elkaar omzien en zorgen voor hun zieke buurman of buurvrouw? Alle partijen waren het erover eens dat niets 'moet', maar wel dat iedere buur naar de ander omziet. Peter Schlamilch ziet het als een moreel 'moeten'. Stelling 3: welke gevolgen heeft de verbreding van de A27 voor Hollandsche Rading? Rijkswaterstaat voert zaken anders uit dan eerder overeengekomen, waardoor de burger zich buiten spel voelt gezet. Stelling 4: een digitaal informatiebord bij Hollandsche Rading? De meningen over dit onderwerp waren erg gemêleerd. De SGP, SP, CU en Bilts Belang waren voor een infobord. Han IJssenagger (Bilts Belang): 'Mits alle andere kernen dan ook een infobord krijgen'.

Gebiedsgericht
Stelling 5: Leeft Gebiedsgericht werken bij de gemeente? Gebiedsgericht werken is nog altijd lastig voor de gemeente (nieuwe ontwikkeling). De gemeente wil hier wel serieus naar kijken.

Stelling 6: Is bouwen 'buiten de rode contouren' een optie voor de diverse partijen? Ook op deze stelling verschilden de partijen weer van mening: GroenLinks, Peter Schlamilch (max 10 huizen bouwen voor Hollandsche Rading), SP (hooguit paar huizen bouwen op grens rode contouren richting Maartensdijk), CU (behalve voor eigen inwoners) zijn tegen bouwen buiten de rode contouren. Alle andere partijen zijn voor oprekken van deze grenzen tot veel huizen bouwen buiten de rode contouren. Stelling 7: 'Moeten ruiters paardenvijgen zelf opruimen'? Alle partijen stonden achter deze stelling.

Meer berichten