Logo vierklank.nl
 Voor de bewoners van de Vijverhof komt de inzamelcontainer aan de overzijde van de Alfred Nobellaan; deze locatie deelt men met de appartementencomplexen aan de overzijde (foto genomen vanuit het appartement van een bewoner van de Vijverhof).
Voor de bewoners van de Vijverhof komt de inzamelcontainer aan de overzijde van de Alfred Nobellaan; deze locatie deelt men met de appartementencomplexen aan de overzijde (foto genomen vanuit het appartement van een bewoner van de Vijverhof).
Algemeen

Ook op voettocht

door Henk van de Bunt

Bewoners van de Sperwerlaan in Bilthoven vroegen vorige week in De Vierklank aandacht voor hun problemen met de - toekomstige - veranderde afvalinzameling aangaande hun appartementen. Het Bewoners Comité Vijverhof aan de Alfred Nobellaan in De Bilt gaf aan deze ervaringen ook te hebben.

In de Sperwerlaan-situatie moeten inwoners straks 'het huisvuil deponeren aan de overzijde van de Sperwerlaan, tegenover de afslag naar de Merellaan en komt de huidige (eigen) container op de parkeerplaats te vervallen. De gemeente dicteert, zonder overleg of inspraak, laat staan maatwerk; slechts de gestelde kaders tellen'. De bewoners van de Vijverhof aan de Alfred Nobellaan dienen straks een sterk daarop gelijkende voettocht te ondernemen: ook fietspaden en een drukke onoverzichtelijke weg dienen overgestoken te worden, alvorens hun huisvuil 'gestort' kan worden in een nog te plaatsen ondergrondse container nabij verzorgingshuis Weltevreden.

Overleg
Het Bewonerscomité stoort zich er ook aan, dat zonder overleg de '30 huishoudens-norm' niet van toepassing wordt verklaard, hoewel in dit geval daar wel aan voldaan wordt. De bewoners spreken tenslotte van moeilijke contacten met de gemeente: 'Het gemeentehuis is veelal niet bereikbaar en de betreffende medewerkers zijn er vaak niet. Contact loopt uiterst moeizaam'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>