Logo vierklank.nl
 Het Julianacomplex geniet bescherming als gemeentelijk monument.
Het Julianacomplex geniet bescherming als gemeentelijk monument.
Algemeen

Julianacomplex aangewezen als gemeentelijk monument

door Henk van de Bunt

In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de toekomst van delen van de Julianaflat in Bilthoven. In het verleden heeft de gemeente een verzoek tot bescherming daarvan afgewezen. Men wilde toen de hand vrij houden voor gedeeltelijke sloop van het complex.

Door een uitspraak van de rechtbank lag de discussie over de bescherming van de Julianaflat weer volledig open. Deze situatie zou de gemeente in de ogen van het Cuypersgenootschap moeten gebruiken om te kiezen voor een duurzame toekomst van dit bijzondere naoorlogse erfgoed. De Stichting het Cuypersgenootschap - een landelijke monumentenorganisatie - had de gemeente De Bilt formeel verzocht om de Julianaflat aan de Julianalaan in Bilthoven, te beschermen als gemeentelijk monument.

Dudok
Het Julianacomplex in Bilthoven is ontworpen door W.M. Dudok en bestaat uit een winkelpand, een flat van vijf lagen en een bedrijfsruimte met bovengelegen appartementen. De Vereniging van Eigenaren 'Julianaflat II in Bilthoven' verzocht al eerder om de aanwijzing en ging in beroep tegen de aanvankelijke afwijzing van haar verzoek. Met inachtneming van een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland overwoog het College vervolgens, dat de plannen voor herontwikkeling van een deel van het complex in het kader van het centrumplan Bilthoven, nog onvoldoende concreet is uitgewerkt en ontstond het plan tot aanwijzing als gemeentelijk monument.

Mooi Sticht
Over dit voornemen tot aanwijzing heeft de Monumentencommissie (Commissie voor ruimtelijke kwaliteit MooiSticht) positief geadviseerd, waarna het College besloot het voornemen om te zetten in het gevraagde aanwijzingsbesluit. In het gemeentelijk Mededelingenblad verklaart het College hierover: 'Met nadruk brengen wij nogmaals onder de aandacht dat de aanwijzing tot gemeentelijk monument niet in de weg staat aan een nieuwe belangenafweging zodra de plannen voor herontwikkeling van de locatie concreter zijn. Een dergelijke afweging is aan de orde naar aanleiding van een toekomstige aanvraag voor een omgevingsvergunning op basis van de Erfgoedverordening voor de sloop van een monument'.


 

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>