Logo vierklank.nl
 Hans Mieras lijsttrekker van de grootste partij in de gemeenteraad.
Hans Mieras lijsttrekker van de grootste partij in de gemeenteraad.
Politiek

D66 wil optimistisch en pragmatisch doorgaan

door Guus Geebel

'We hebben veel van ons vorige verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Dat komt deels omdat we hard gewerkt hebben, maar ook omdat we een realistisch programma hebben', aldus Hans Mieras. Hij is lijsttrekker van D66 en sinds 13 mei 2014 wethouder met onder meer de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening en kunst en cultuur.

Hans Mieras is van huis uit econoom en voor het eerst verkiesbaar voor de gemeenteraad. Hij voelt zich thuis bij D66 omdat het een pragmatische partij is. 'Dat zie je terug in wat we samen in de coalitie voor elkaar hebben gekregen.' Hij noemt drie nieuwe scholen, het centrum van Bilthoven dat een enorme impuls kreeg, twee nieuwe spoortunnels en de renovatie van de Vierstee. 'Er is een besluit genomen over een nieuw zwembad en een half miljoen uitgegeven aan duurzaamheid. Verder zijn er ongeveer 240 woningen gebouwd en zitten er nog zo'n 300 in de pijplijn waar concrete plannen voor zijn. Ik denk dat we heel veel van wat er in het akkoord staat bereikt hebben. Bij dit alles hebben we ook de financiën weer op orde weten te krijgen. Ik ben dus best in mijn nopjes over wat we voor elkaar hebben gekregen.' Hans Mieras wil na de verkiezingen graag doorgaan als wethouder.

Wonen
De hoofdthema's uit het programma van D66 zijn wonen, cultuur en duurzaamheid. 'Bijna alle partijen hebben woningbouw wel in hun programma staan. Wij willen aan de ene kant dat er meer woningen komen, met name sociale woningen en middeldure huur, maar tegelijkertijd willen we dat doen met behoud van het dorpse groene karakter.' Mieras denkt dat er in de gemeente verschillende locaties te vinden zijn waar je op wat kleinschalige wijze woningbouw kunt realiseren. Hij vermoedt dat de wachttijd op een woning iets verkort kan worden, maar dat die nooit helemaal zal verdwijnen. 'Mensen willen nu eenmaal graag in de gemeente De Bilt wonen. Je ziet dat op verschillende manieren terug. Koopwoningen zijn duur, in sociale huur zijn wachtlijsten lang en in de middeldure huur is heel weinig aanbod. Dat zijn allemaal symptomen dat mensen graag in De Bilt willen wonen en dat zal wel zo blijven. Vooral ook omdat we zo investeren in het dorpse en groene karakter.'

Cultuur
D66 maakt zich sterk voor cultuur. 'Het Lichtruim kan beter dan het nu is. Het heeft nu een wat winkelcentrumachtige uitstraling. Dat kun je beter maken door de entree te verbeteren en er een soort grand café met verse koffie en gezellige zitjes te maken. Ook kun je de samenwerking tussen de partijen nog versterken en er nieuwe inhalen. Het Lichtruim kan nog veel sterker een centrum worden. Steunpunt Vluchtelingen is er al bijgekomen, maar je kunt ook denken aan RTV De Bilt of de cultuurhistorische vereniging. Daar is echt nog wel ruimte voor.' Ook voor de gerenoveerde Vierstee ziet Hans Mieras meer mogelijkheden. Hij noemt als voorbeeld muziekonderwijs. 'Als je dochter van zeven celloles heeft en niet met dat ding op haar nek helemaal naar Bilthoven moet zou het prachtig zijn. Ik was in De Vierstee, waar Maartensdijkse basisscholen samen met Kunst en Genoegen wat aan muziekonderwijs deden. Dat was heel leuk. Dus De Vierstee zou ruimte moeten krijgen voor muzieklessen die aansluiten bij de Maartensdijkse behoeften. Daar kan het KunstenHuis misschien ook wel een rol bij vervullen, maar het moet wel op de Maartensdijkse manier.'

Voorzieningen
'Duurzaamheid wordt echt nog wel een opgave'. zegt Hans Mieras. 'Het goede nieuws is dat er nu heel veel bedrijven en particulieren investeren in duurzaamheid. Energieneutraal is de standaard voor nieuwbouw, maar in de bestaande woningvoorraad moet nog een enorme slag worden gemaakt. D66 wil particuliere verhuurders die hun panden duurzaam maken een korting op de OZB geven. 'Het lage fruit is bij duurzaamheid wel geplukt. We moeten creatief zijn en met nieuwe oplossingen komen. In onze regelgeving moeten we ruimte bieden om creatieve oplossingen te kunnen realiseren.' D66 vindt dat er ruimte moet zijn voor voorzieningen. 'In principe focussen we voor detailhandel op de drie centra, Maertensplein, Hessenweg en Bilthoven Centrum, alles daarbuiten heeft minder voorrang. Voor de kleine kernen maken we een uitzondering.' In de zorg wil D66 dat er een goed vangnet is voor mensen die steun nodig hebben. De partij vertrouwt op de kundigheid van de professionals en wil die ruimte geven. 'Zij weten vaak het beste wat goed is en alle risico's uitsluiten kan toch niet. Waar wij beducht op zijn is de risico-regelreflex.' D66 blijft voor gratis parkeren. Mieras vertelt dat ook parkeren in de parkeergarage van De Kwinkelier de komende tien jaar gratis blijft, tenzij de gemeente betaald parkeren invoert. Hij vindt dat het vergunningenbeleid de komende jaren beter moet. 'Dat moet sneller en soepeler.'

Campagne
D66 is volop bezig met campagnevoeren. 'In de campagne willen we overbrengen dat D66 een optimistische en pragmatische partij is. Pragmatisch in de zin dat we dingen voor elkaar hebben gekregen en optimistisch omdat we denken in termen van kansen. In de campagne gaan we met mensen in gesprek en vragen ze wat we moeten doen om het dorp nog mooier te maken. Dat nemen we mee om er ons voordeel mee te doen. Op zondag 11 maart komt de landelijke campagnebus met Tweede Kamerleden waaronder Pia Dijkstra van 14.15 tot 15.15 uur naar Bilthoven. De bus staat dan ter hoogte van Bilthovense Boekhandel. We delen daar het Boekenweekessay dat geschreven is door Jan Terlouw uit aan bezoekers die deel kunnen nemen aan een speeddate. 

Meer berichten