Logo vierklank.nl
Algemeen

Bijscholing autorijden

Bijscholing is voor bijna ieder beroep noodzakelijk om bij te blijven met de veranderingen. Voor automobilisten is er geen verplichting tot bijscholing. Rijden op de 'automatische piloot', kan leiden tot verkeerd en/of gevaarlijk gedrag. Door de vele wijzigingen in het Verkeersreglement zijn ook vaak dingen niet meer geheel duidelijk.

Om te helpen daar verandering in te brengen, geeft Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt in samenwerking met de Gemeente De Bilt op maandag 26 maart de mogelijkheid om kennis en kunde op het gebied van autorijden en verkeer(-sregels) op te frissen in en vanuit het SVM-gebouw, Dierenriem 4 te Maartensdijk aan automobilisten (min. leeftijd 50 jaar) uit de gemeente De Bilt in de ochtend van 09.00 tot 12.15 uur of in de middag van 13.00 tot 16.15 uur.

Een halve dag bijscholing kost 15 euro,-. De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van een bewijs van deelname. Aanmelden c.q. aanvullende informatie kan tot uiterlijk zaterdag 17 maart telefonisch of schriftelijk bij de (wnd.-)secretaris: p.a. Leeuweriklaan 7 Maartensdijk, tel. 0346 211997 of e-mail vvn.debilt@kpnmail.nl

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>