Logo vierklank.nl
Politiek

VVD-kandidaten De Jong Schouwenburg en Weierink starten voorkeurscampagne

Zaterdag 3 maart startte de voorkeurscampagne van de VVD-gemeenteraadskandidaten Henric de Jong Schouwenburg en Gert-Jan Weierink. Die dag om 15.00 uur werd hun daarop betrekking hebbende flyer in de kapperszaak van Hans Stevens aan het Maertensplein in Maartensdijk overhandigd aan Maartensdijker en oud-gemeenteraadsfractievoorzitter VVD Anne Doedens en aan dorpsbarbier van Maartensdijk Hans Stevens, zeer bekend vrijwilliger van o.a. Judokan en Sojos in Maartensdijk.

De VVD-kandidaten Henric de Jong Schouwenburg uit Groenekan en Gert-Jan Weierink uit Maartensdijk starten met hun voorkeurscampagne, omdat zij van mening zijn dat de Biltse gemeenteraad representatiever moet, als het gaat om de vertegenwoordiging uit de verschillende kernen in de gemeente De Bilt.

Beiden constateren, dat er onvoldoende aandacht is voor de kernen uit de voormalige gemeente Maartensdijk: 'Wanneer je bijv. kijkt naar de discussie over de renovatie van De Vierstee in de gemeenteraad, merk je dat Maartensdijk bij het merendeel van de raadsleden niet erg bekend is', aldus De Jong Schouwenburg, momenteel tevens raadslid voor de VVD.

Gert-Jan Weierink vult aan: 'Juist de sterke sociale structuur in de voormalige gemeente Maartensdijk levert een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van de vier kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk. Maar dit betekent niet dat zij daarom niet vertegenwoordigd hoeven te zijn in de raad'.

Een voorbeeld waaruit de noodzaak blijkt om lokale kandidaten uit de voormalige gemeente Maartensdijk in de raad te hebben is volgens Weierink de problematiek aangaande de geluidswal langs de rijksweg A27. Dit en bijv. het tegengaan van sluipverkeer in Westbroek, cameratoezicht in Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek alsmede de ontwikkeling(-en) in het Noorderpark en Ruigenhoek zijn enkele van de speerpunten, waarvoor zij zich willen inzetten in de te kiezen gemeenteraad. Daarom willen zij voldoende voorkeurstemmen in de wacht zien te slepen om ook de inwoners van Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek een stem te kunnen geven in de gemeenteraad van De Bilt. Zij gaan een laagdrempelige campagne voeren gericht op persoonlijk contact met de kiezers.

Tot aan de verkiezingen op 21 maart a.s. zal er elke zaterdag bij Kapper Hans de mogelijkheid zijn om met hen in gesprek te komen onder het motto 'Bakkie doen bij Hans'.

Meer berichten