Logo vierklank.nl
Politiek

Snelheidscontrole door VVD-kandidaten Weierink en De Jong Schouwenburg

Woensdag 28 februari hebben de VVD-gemeenteraadskandidaten Henric de Jong Schouwenburg en Gert-Jan Weierink een snelheidscontrole op de Tolakkerweg in Hollandsche Rading gehouden. Met hun actie hopen De Jong Schouwenburg en Weierink verkeersdeelnemers en met name automobilisten zich bewust te maken van hun gedrag.

Ondanks de bittere kou tijdens de metingen, constateerden Weierink en De Jong Schouwenburg, dat het merendeel van de voertuigen, zo'n 70%, zich prima aan de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur hield. Veel automobilisten reageerden positief op de actie door middel van duim opsteken.

De hoogste snelheid die gemeten werd was 80 kilometer per uur. Aanleiding om de snelheidsmetingen te houden waren de vele meldingen van inwoners van Hollandsche Rading en Maartensdijk, dat er regelmatig te hard gereden wordt op deze wegen. Als kandidaat raadsleden willen zij laten zien dat zij deze klachten serieus nemen. 

Ook wilden ze weten of de verkeersmaatregelen die getroffen zijn om de snelheid naar beneden te krijgen effectief zijn. Als Statenlid en provinciaal voorzitter van Veilig Verkeer Nederland heeft Gert-Jan Weierink zich actief ingezet voor de snelheidsverlaging van 80 km naar 60 km op de Tolakkerweg in Maartensdijk/Hollandsche Rading.  

Strooien
De voorgenomen snelheidsmeting op de Dorpsweg werd niet gehouden omdat het glad was op de Dorpsweg en dit onverantwoorde risico's met zich mee zou brengen. Gemeenteraadslid Henric de Jong Schouwenburg vindt het een slechte zaak wanneer zou blijken dat de gemeente zijn taak als wegbeheerder minder serieus zou nemen dan dat de provincie doet. 'Het zou niet goed zijn als blijkt dat de gemeente op doorgaande wegen niet gestrooid heeft', stelt De Jong Schouwenburg. Hij is voornemens om hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W te stellen om duidelijkheid over het strooibeleid te krijgen.    

Meer berichten