Logo vierklank.nl
 Peter Schlamilch, oprichter en lijsttrekker van Forza De Bilt.
Peter Schlamilch, oprichter en lijsttrekker van Forza De Bilt.
Politiek

Schlamilch wil met Forza idealen vorm geven

door Guus Geebel

'Hier sta ik en ik kan niet anders', sprak Peter Schlamilch in de raadsvergadering op 3 november 2016. Hij was in 2014 voor Beter De Bilt in de raad gekozen maar was het oneens met de keuze van de partij om te gaan deelnemen aan het college van B en W na het uittreden van de VVD. Schlamilch vond dat Beter De Bilt door deel te nemen aan een college waar de partij tweeënhalf jaar tegen streed, een koers koos die de zijne niet was en trad uit de fractie. Hij ging als eenmansfractie verder en richtte de nieuwe partij Forza! op die onder lijstnummer 11 deelneemt aan de verkiezingen.

Peter Schlamilch is allround musicus en werd in 2008 politiek actief. Hij zegt nog steeds dezelfde idealen als toen te hebben, maar die na de collegedeelname van Beter De Bilt niet meer kwijt te kunnen. Hij noemt Forza een middenpartij aan de conservatieve kant waarin hij het mensdenken centraal stelt. De slogan van de partij is: Groen, dorps en veilig. 'Forza bestaat om het geluid van de bewoners in de raad te brengen. Driekwart van de mensen zegt in de burgerpeiling last te hebben van hondenpoep, het is niet het belangrijkste, maar het is ook belangrijk. Ook zegt 75 procent dat de gemeente te weinig handhaaft.' Hij vindt dat er meer gehandhaafd moet worden en dat er meer boetes moeten worden uitgeschreven door de boa's.

Acties
Schlamilch noemt een aantal onderwerpen die door hem op de agenda van de raad gekomen zijn en acties die hij heeft georganiseerd. Over de tijdelijke woningen voor asielzoekers zegt hij: 'Moeten deze mensen in containerwoningen in onze dorpen in plantsoenen en kinderspeeltuintjes wonen? Dat was het plan van het college dat in december 2016 voorlag en buiten de raad om was besloten. Ik heb toen veel stennis gemaakt en gezegd dat het op de raadsagenda moest komen. Ik heb  moties ingediend en handtekeningenacties ondernomen. Toen pas heeft het college ingezien dat het plan niet goed was en het tijdelijk ingetrokken.' Peter Schlamilch organiseerde verder handtekeningenacties over de stationstrap in Bilthoven die als gevaarlijk wordt ervaren en voor een goed geluidsscherm langs de A27 in Maartensdijk. 'Ik heb het beeld Fietsspel van Jits Bakker van de Boslaan naar het station weten te krijgen.' Ook buiten de raad om heeft hij initiatieven genomen die hebben bijgedragen aan meer veiligheid in het verkeer, zoals een drempel bij de uitrit bij de Plus supermarkt en het plaatsen van borden op de Belagelaan in De Leijen om te waarschuwen voor het fietspad.

Programmapunten
De rode contouren zijn heilig voor de partij en moeten gehandhaafd blijven. 'Utrecht komt steeds dichterbij en ik vrees dat ze de Biltse Rading vol willen bouwen. Als Schlamilch het voor het zeggen heeft blijft De Bilt zelfstandig', zegt hij. Over waar je wel moet bouwen is Schlamilch duidelijk, de Schapenwei. 'Het college wil daar biochemische industrie hebben en het ligt naast een woonwijk. Forza is voor woningbouw en tegen de life science gedachte. Ook is de partij tegen hoogbouw. 'De vier geplande flats van tien verdiepingen in Bilthoven Centrum moeten uit het bestemmingsplan. We gaan ons daar sterk voor maken vanwege het dorpse karakter.' Schlamilch noemt ook asiel en migratie een speerpunt. 'Onze bijstandsuitkeringen zijn geëxplodeerd naar aanleiding van de migratiecrisis uit 2015 en we hebben dat rare plan om  de tijdelijke containerwoningen in onze gemeente te zetten tijdelijk teruggenomen, maar het ligt wel in de kast.' Forza gaat zich beijveren om de korting van 7 procent bij kunst en cultuur aan de kleine verenigingen terug te geven en het geluidsscherm in Maartensdijk te realiseren.   

Campagne
In de komende periode gaat Forza het invoeren van een referendum weer aan de orde stellen. Hij denkt dat dit gaat lukken want hij verwacht 7 zetels voor Forza. Voor ouderen in het verkeer gaat de partij zich sterk maken door ze meer veiligheid te bieden, op straat en in het verkeer. Hij heeft vier jaar geleden al gezorgd dat er op de hoek Biltse Rading Blauwkapelseweg twee verkeerslichten voor fietsers kwamen.

'Forza is al anderhalf jaar bezig met campagnevoeren en handtekeningenacties organiseren.  We plaatsen advertenties en doen drie flyerrondes. We hebben een nieuwsbrief waar we van honderden burgers reacties op krijgen. Ook via de website forzadebilt.nl weten veel burgers ons te vinden. We willen zeer benaderbaar zijn en op e-mails wordt altijd dezelfde dag geantwoord, kom daar eens om bij de andere partijen.'

Meer berichten