Logo vierklank.nl
 Helga Konijnenberg, wethouder Ebbe Rost van Tonningen, Tine Boerjan en Maria Boersma hopen dat meerdere wijken in gemeente De Bilt hun voorbeeld volgen
Helga Konijnenberg, wethouder Ebbe Rost van Tonningen, Tine Boerjan en Maria Boersma hopen dat meerdere wijken in gemeente De Bilt hun voorbeeld volgen
Natuur & Milieu

Meer bloemen in openbaar groen in De Bilt

door Walter Eijnhoven

Bewoners in en rond de Aeolusweg in De Bilt doen er alles aan om het bijen en andere insecten zo goed mogelijk naar de zin te maken. Een bloemenstrook in de wijk, een moestuin met diverse soorten groenten en nu zetten zij zich in voor een bloementuin, middenin de wijk, voor een duurzaam behoud van bijen.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen ontmoette Tine Boerjan en Maria Boersma uit De Bilt tijdens een lezing van de Groenekanse bijenhoudster Sonne Copijn. Na het luisteren naar verhalen over de enorme achteruitgang van honingbijen en andere insecten, wilden Boerjan en Boersma hier iets mee doen. Na de lezing spraken zij de wethouder dan ook aan en wilden weten hoe hij tegenover het idee staat om in het openbaar groen een bloementuin aan te leggen op de hoek van de Aeolusweg en de Cirrusweg in De Bilt.

Particulier initiatief
'Natuurlijk is de gemeente al langer bezig met duurzaamheid en weten wij dat bijen en andere bloembestuivers in aantal achteruit hollen', vertelt Rost van Tonningen. 'In december reikte ik nog de 'Duurzaamheidsprijs 2017' uit aan bijenhoudster Sonne Copijn voor haar werk tot bescherming van de honingbij. Helaas is sinds 2014 minder geld beschikbaar voor onderhoud van het openbaar groen. Het zou dan ook een ware revolutie zijn als, dankzij particulier initiatief, bloemenoases ontstaan voor insecten. Ik sta dus volledig achter het idee van de wijkbewoners in De Bilt'. Volgens buurtbewoonster Helga Konijnenberg zou om de 300 meter een bloementuin moeten worden aangelegd, zodat bijen en hommels van de ene tuin naar de andere tuin kunnen vliegen om honing te verzamelen.

Bijenoase
Het derde stuk grond in De Bilt is ongeveer 16 bij 9 meter en bijzonder geschikt om een bloementuin aan te leggen, met wilde, inheemse, vaste en meerjarige beplanting. Boerjan: 'Wij willen graag, in samenwerking met de gemeente en ondersteuning van Sonne, een groene bijenoase inrichten. Wij zien dit project als een prachtig voorbeeld, in de visie van de gemeente, op het zinvol en duurzaam herinrichten van gemeentelijk groen, in samenwerking met andere burgers'. 'Het zou echt een pilotproject kunnen zijn en daarmee wellicht een inspiratie voor andere inwoners', vult Boersma aan.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>