Deelnemers aan een KlimaatGesprekken-workshop motiveren elkaar om in actie te komen.
Deelnemers aan een KlimaatGesprekken-workshop motiveren elkaar om in actie te komen.

KlimaatGesprekken

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

'Meedoen aan een KlimaatGesprekken-workshop-reeks is een mooie manier om zelf bij te dragen aan de klimaatvriendelijke samenleving waar je nu steeds meer over hoort' aldus de in De Bilt wonende Kim Reek, die daarbij ook optreedt als groepscoach bij die gesprekken.

Kim Reek: In KlimaatGesprekken ontdekken de deelnemers, waar zij in hun dagelijks leven zelf actie kunnen nemen om de klimaattransitie te versnellen. 'Deelnemers gaan praktisch en vanuit plezier aan de slag: 'Waar word jij nu blij van?' Wat is voor jou prettig wonen, Belangrijk bij reizen, Lekker eten, et cetera? Het startpunt bij klimaatvriendelijke keuzes in je eigen leven is weten wat je klimaatimpact nu is en hoe deze kan worden verkleind. Niet iedereen kent zijn klimaatimpact, of heeft zin uit te zoeken wat een eerste stap kan zijn. Tegelijkertijd zien we ook heel veel mensen in onze groepen die al duurzaam leven en niet altijd weten welke keuzes de meeste impact hebben of ze zijn op zoek zijn naar manieren om hun omgeving positief te betrekken.' Steeds meer mensen willen niet meer wachten op overheid of bedrijfsleven en dragen actief zelf bij aan een meer klimaatvriendelijke samenleving: schoner, gezonder en met minder zorgen voor nog verdere klimaatverandering. En worden nieuwsgierig naar oplossingen als een warmtepomp, repair cafés, ruilwinkels, coöperaties of elektrisch vervoer.

Klimaatimpact
KlimaatGesprekken bestaat uit een serie van zes workshops en maakt gebruik van de gerijpte methode van Carbon Conversations. Begin 2016 werd de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels is er een stichting met een bevlogen bestuur en zijn er 50 enthousiaste vrijwilligers en ruim 40 opgeleide groepscoaches betrokken. In 6 bijeenkomsten van 2 uur maken deelnemers een flinke verlaging van hun eigen klimaatimpact, van 5 tot wel 50%, óók bij mensen die al veel doen. Reek: 'Focus ligt vooral op wat je al wel doet en wat je simpel nog meer kunt doen, het 'opgeheven vingertje' ontbreekt. Vanuit humor, hoop en handelingsperspectief voeren we het klimaatgesprek. Het is inspirerend om samen aan de slag te zijn. De groepen zijn een warm bad van herkenning en aanmoediging, en ook soms die positieve stok achter te deur om meer van je eigen ambities waar te maken; geen schuldgevoel of verwijt over waar iedereen staat met zijn doelen. Tegelijkertijd is de methodiek wél heel duidelijk over de principes rondom klimaatverandering en dat de psychologie ons leert dat weten niet automatisch betekent dat je ook doet. De materialen zoals spellen, filmpjes en checklists geven persoonlijke en praktische opties om je klimaatimpact te verkleinen'.

Wie ook mee wil doen aan KlimaatGesprekken (in De Bilt) kan een email sturen naar k.reek@outlook.com. De workshops van 20.00-22.00u zijn op: 28-3, 11-4, 25-4, 16-5, 30-5, 13-6. Voor meer informatie: Kim Reek tel. 06 42074243 of www.klimaatgesprekken.nl